Istoricul implicării

Programul ,,Viitorul copiilor începe la şcoală’’

GDF SUEZ Energy România în parteneriat cu UNICEF România a derulat programul de prevenire a abandonului şcolar ,,Viitorul copiilor începe la şcoală’’ în perioada 2011-2012. Problema abandonului şcolar este una foarte complexă şi din cauza crizei economice acest fenomen a luat amploare. Statisticile realizate până în prezent arată o creştere de 8.5 % a absenteismului scolar.

Obiectivul general al programului îl constituie dezvoltarea unor intervenţii comunitare în domeniul educaţiei bazate pe adaptarea modelului ZEP (Zone de Educaţie Prioritare) în 20 de comunităţi dezavantajate din judeţele cu cea mai ridicată rată a abandonului şcolar, cu scopul de a creşte frecvenţa şcolară şi de a reduce numărul cazurilor de abandon în şcolile din aceste comunităţi.

Judeţele identificate cu cea mai mare rată a abandonului şcolar în urma cercetărilor realizate de către Institutul de Ştiinte ale Educaţiei sunt : Braşov, Călăraşi, Caraş Severin, Constanţa, Covasna, Mehedinţi, Tulcea, Sibiu, Vrancea.

Obiectivele specifice ale programului sunt :

-prevenirea abandonului şcolar cauzat de factori şcolari (curriculum, metode de predare etc.);
-prevenirea abandonului şcolar cauzat de factori familiali (lipsă de sprijin acordat copiilor în activitatea lor educaţională);
-reducerea abandonului şcolar cauzat de factori individuali sau sociali.

Beneficiarii programului sunt :  copiii cu risc crescut de abandon şcolar sau care au abandonat şcoala, din 20 de comunităţi; copiii din comunităţile selectate care nu au frecventat şcoala niciodată, familiile copiilor din grupul ţintă;
Personalul didactic din şcoli, echipa de management a şcolii, personal de sprijin /asistent (inclusiv mentori şcolari);
reprezentanţi ai comunităţii precum si celelati elevi din comunitatile selectate.

Impactul estimat al proiectului :

-creşterea frecvenţei şcolare şi reducerea riscului de abandon şcolar în cazul copiilor ce provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic, cu sprijin redus din partea familiei sau care prezintă alte tipuri de dificultăţi de învăţare.
-asigurarea abilităţilor primare copiilor ce provin dintr-un mediu defavorizat din punct de vedere socio-economic, care au abandonat şcoala înainte de terminarea învăţământului obligatoriu şi creşterea şanselor de acces la învăţământul secundar şi a celor de a-şi găsi un loc de muncă.
-realizarea unor schimbări pozitive la nivel cognitiv şi de atitudine, în ce priveşte comportamentul şi motivarea, în cazul copiilor cu risc de abandon şcolar.
-întărirea capacităţii instituţionale a şcolilor de a creşte calitatea educaţiei oferite copiilor, în general, şi copiilor din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic şi educaţional, în special.
-diversificarea funcţiilor şcolii pentru a întări legăturile cu comunitatea.
-dezvoltarea abilităţilor profesorilor şi dobândirea de către aceştia a unor competenţe didactice inovatoare pentru aplicarea unui curriculum mai bine adaptat la nevoile elevilor din grupul ţintă.
-transformarea şcolilor într-un mediu prietenos prin implicarea activă a tuturor actorilor: personal didactic, elevi, părinţi şi alţi membri ai comunităţii.

keyboard_arrow_up