Anunțuri publice

Proiectul „Extindere rețea și branșament PRM, comuna Vânători, satul Odaia Manolache, strada Florilor, nr. 72A”

“S.C. ENGIE ROMANIA S.A. titular al proiectului Extindere rețea și branșament PRM, situat în județul Galați, comuna Vânători, satul Odaia Manolache, strada Florilor, nr. 72A”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectulExtindere rețea și branșament PRM” propus a fi amplasat în județul Galați, comuna Vânători, satul Odaia Manolache, strada Florilor, nr. 72A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

Observațiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galați pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

keyboard_arrow_up