Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor aplicației MyENGIE

1. DESPRE ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

În această notă de informare îți explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor tale cu caracter personal de către ENGIE Romania SA (denumită în continuare „ENGIE” și/sau „noi”) în legătură cu utilizarea aplicației MyENGIE deținută de ENGIE Romana SA.

Pentru scopurile acestei note de informare, ENGIE este operator de date cu caracter personal. Poți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. De asemenea, la finalul documentului poți găsi datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, te rugăm să acorzi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să te asiguri că o înţelegi pe deplin. Nu ezita să ne comunici orice nelămuriri ai avea. Dorim să fie clar pentru tine cum folosim datele tale şi modul în care le protejăm. Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care ți le oferă legislaţia.

Îți mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele tale.

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM – SCOPURI, CATEGORII DE DATE, TEMEI, PERIOADĂ DE STOCARE

Prezenta notă de informare se adresează clienților ENGIE Romania SA, care înregistreaza un cont în aplicația MyENGIE în mod direct de către client, sau de către o persoană desemnată de client, în acest scop.

Informații referitoare la categoriile de date cu caracter personal prelucrate de ENGIE: (i) categoriile de date cu caracter personal prelucrate în momentul înregistrării contului în aplicația MyENGIE, respectiv în momentul adaugării unui cod de client, asociat contului deja creat: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, ultimele 6 cifre din CNP, adresa locului de consum, număr de instalație, număr de contract; (ii) categoriile de date cu caracter personal prelucrate în vederea administrării contului de client în aplicația MyENGIE: credențialele de acces, nume, prenume, număr de telefon, serie, număr și valabilitate carte/buletin de identitate, pașaport sau legitimație de ședere temporară în România, CNP, adresă domiciliu, adresă de e-mail, adresă loc de consum, număr loc de consum, POD loc de consum, cod loc de consum, categorie consum, informaţii privind consumul de energie, index consum, date legate de facturare, numărul contractului de furnizare, informații legate de plățile efectuate (istoricul platilor online efectuate, suma platita, modalitatea de plata, locatia platii, stadiu plata factura, ID tranzactional specific), date cu privire la serviciile tehnice (data ultimei verificări, data ultimei revizii, data limită a următoarei verificări, atât pentru instalația individuală, cât și pentru cea comună, solicitările în curs, dacă există), istoric logare, detalii ale ultimei accesari a contului.

Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal: (i) consimțământul tău oferit în momentul înregistrării contului în aplicația MyENGIE, respectiv în momentul asocierii codului de client cu un cont deja creat, exprimat în mod direct sau prin intermediul persoanei desemnate de tine să înregistreze contul în aplicația MyENGIE; (ii) interesele noastre legitime în legătură cu asigurarea funcționalității optime a aplicației MyENGIE; (iii) executarea contractului de furnizare a energiei electrice/ furnizare gaze naturale/prestare servicii tehnice încheiat cu tine, pentru operațiunile realizate în aplicația MyENGIE ce rezultă din obligațiile contractului/contractelor încheiate cu tine, cum ar fi, dar fără a se limita la: efectuarea de plăți, comunicarea indexului autocitit etc.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: vom stoca datele tale cu caracter personal in cadrul aplicatiei MyENGIE, după cum urmează:

 • accesul în cont va fi posibil pentru încă 5 ani de la momentul rezilierii contractelor de furnizare a energiei, asociate contului de client, în lipsa altor contracte active adăugate în cont, fară a afișa informații legate de contracte.
 • pe durata menținerii contului activ de către tine precum și pentru o perioadă de 15 zile de la data dezactivării contului de către tine;

3. DE UNDE OBȚINEM DATELE TALE

DIRECT DE LA TINE

Colectam direct de la tine sau de la persoana desemnată de tine în vederea înregistrării contului în aplicația MyENGIE, datele personale furnizate la momentul înregistrării contului în aplicația MyENGIE, furnizate la momentul semnării contractului de furnizare energie electrică/furnizare gaze naturale/prestări servicii tehnice sau pe parcursul desfasurarii acestuia.

DIN SURSE EXTERNE

Pentru oferirea de produse și servicii, putem colecta în mod legitim date despre tine din surse externe precum: parteneri Engie, sau surse publice, operatorii sistemelor de distribuție, operatori economici, autorități.

4. CUI VOM DIVULGA DATELE TALE

Aplicația MyENGIE este administrată de către ENGIE Romania SA. În vederea asigurării funcționalității aplicației, precum și a unor operațiuni cum ar fi procesarea plăților, programarea serviciilor tehnice etc., putem divulga datele tale cu caracter personal către parteneri contractuali care acționează în calitate de operatori independenți, prestatori de servicii care acționează în calitate de persoane împuternicite sau companii din grupul ENGIE.

Categoria prestatorilor de servicii: ING Bank (operator de plăți), ENGIE Servicii (operator de servicii tehnice), operatori de rețea (ex. Distrigaz Sud Rețele), furnizorii de servicii IT care au dezvoltat aplicația și care asigură mentenanța ulterior.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ne asigurăm că aceasta a încheiat un acord scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri tehnice si organizatorice pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că acordul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le impune legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

5. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE TALE CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Dacă va fi necesar să transferăm datele tale către terți, îți vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

6. CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA

Tratăm drepturile pe care le ai în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la tine cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Drepturile tale

Pe scurt, drepturile tale sunt următoarele:

 • Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la datele tale pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; ai, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Ai dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile prevăzute de lege.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Ai dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm, atunci când este necesar.
 • Dreptul de a obiecta. Ai dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru, în condițiile prevăzute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele tale în temeiul consimţământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimţământul; poți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ai acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor tale pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.

Poți obţine mai multe informaţii despre drepturile tale consultând anexa nr. 1 la prezenta Notă de informare. Vei observa că, potrivit legii, poți exercita aceste drepturi în anumite condiţii. În orice caz, vom depune toate demersurile pe care legea ni le impune pentru a îți facilita exercitarea lor.

Cum îți poți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a îți retrage consimțământul, atunci când îți prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să folosești oricând dorești detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos. Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor tale şi să facilităm exercitarea drepturilor tale.

7. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZEZI DATELE

Nu ai o obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele tale cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document şi nu te vom obliga în alt mod să o faci. Cu toate acestea, dacă nu ne oferi datele solicitate, nu vom putea să îți oferim serviciile asociate aplicației MyENGIE.

8. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

În condiţiile actuale, nu vei face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la tine sau care să te afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

9. DATELE NOASTRE DE CONTACT

Ne poți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos.

Datele noastre de contact: ENGIE Romania S.A., Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254, Call Center 021 9366, (disponibil între orele 8:00 – 20:00), adresă de email: consiliere-clienti@engie.com, website: https://www.engie.ro/contact/

Datele de contact ale persoanei cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactezi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor tale cu caracter personal): Prenume și nume: Nicolae Garofil, adresă corespondență: Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254, adresă de email: dpo.ro@engie.com

10. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă de informare. În astfel de cazuri, modificarile vor intra in vigoare de la momentul postării noii versiuni a notei de informare în secțiunea dedicată din aplicația MyENGIE. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note de informare în cadrul aceleiași secțiuni, pentru a putea fi consultate de către persoanele interesate.

11. SEMNIFICAȚIA UNOR TERMENI DIN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date biometrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre tine pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu tine, noi suntem operatorul, iar tu ești persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), tu ești persoana vizată.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.
keyboard_arrow_up