Inovăm împreună

Stai fără griji când vine vorba de siguranţa afacerii tale: verificările și reviziile instalaţiei de gaze naturale și ale centralei termice, un element cheie

Realizarea la timp a operaţiunilor de verificări tehnice periodice şi revizii ale instalaţiilor de gaze naturale și ale centralelor termice reprezintă un control preventiv și obligatoriu, necesar pentru a asigura desfășurarea în condiţii de siguranţă a activităţii companiilor și protecţia angajaţilor, precum şi funcţionarea eficientă a echipamentelor.

Verificarea tehnică periodică și revizia instalaţiei de gaze naturale înseamnă să îţi protejezi atât compania, cât și echipele prin:

  • Depistarea eventualelor scăpări de gaze
  • Stabilirea gradului de uzură a instalaţiei de utilizare și, după caz, recomandarea sau cererea de înlocuire obligatorie a acesteia în vederea prevenirii unor evenimente nedorite
  • Garantarea unei funcţionări optime din punct de vedere tehnic a instalaţiei de utilizare gaze naturale

Verificarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează periodic, la intervale de maximum 2 ani. La intervale mai mici de 2 ani, verificările tehnice se efectuează la cererea expresă a clientului, în cazul în care se dorește o verificare suplimentară.

Spre deosebire de verificare, revizia presupune mai multe testări tehnice, pentru stabilirea rezistenței instalației, prin probă de etanșeitate la presiune, dar și alte operațiuni. Revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează:

  • Periodic, la intervale de maximum 10 ani, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea
  • După întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă mai mare de șase luni
  • După orice eveniment care ar fi putut afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
  • La solicitarea expresă a clientului.

Centrala termică trebuie verificată la fiecare doi ani

Centralele termice au nevoie de mentenanţă constantă și întreţinere periodică. O centrală care nu funcționează la parametri optimi are un randament scăzut, producând apă caldă menajeră sub valorile normale dar și agent termic cu un consum mai mare de energie.

Verificarea periodică a centralei termice este o operațiune tehnică obligatorie, care trebuie efectuată la intervale de maximum 2 ani, la solicitarea clientului, pentru a stabili gradul de uzură și pentru a depista eventualele defecțiuni.

Revizia nu este obligatorie, aceasta se realizează la solicitarea clientului și este un serviciu care testează parametrii centralei, precum și instalația de încălzire/echipamentul (calorifere, țevi, termostate), pentru ca aparatul să aibă randament maxim și, totodată, pentru a prelungi durata de viață a centralei.

Buna funcționare a unei centrale termice depinde și de reglajele pentru alimentarea cu gaz, aer, parametrii de energie electrică sau ai agentului termic. Majoritatea accidentelor soldate cu explozii au loc din cauza acumulărilor de gaze. O centrală termică realizează amestecul de combustibil gazos cu aerul necesar arderii, de aceea trebuie verificat procentul de amestec. De asemenea, buletinul de analiză a gazelor arse este foarte important, pentru că acesta ne arată cât de corect funcționeaza arderea, cu indicarea cantităților de CO, CO2 și ale grupărilor NOx. Toate aceste operațiuni se realizează prin verificarea tehnică periodică (VTP) ce evaluează funcţionarea corectă și sigură a echipamentului.

ENGIE a dezvoltat o gamă variată de pachete modulare de servicii tehnice pentru verificări și revizii, cu scopul de a interveni atât preventiv, cât și corectiv asupra instalației de utilizare a gazelor naturale, a centralelor termice și a altor elemente, protejând astfel business-urile clienţilor de riscurile care pot apărea.

Află mai multe detalii despre

Siguranță

keyboard_arrow_up