Termeni și condiții de utilizare a aplicației MyENGIE

Toate informaţiile conţinute în această aplicație mobilă sunt considerate cu caracter general.

Toate aspectele/datele/documentele/informaţiile prezentate în această aplicație mobilă sunt valabile numai pentru ENGIE Romania şi afiliaţii săi şi sunt proprietatea exclusivă a ENGIE Romania. De asemenea, ENGIE Romania deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în această aplicație mobilă.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acestă aplicație mobilă, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al ENGIE Romania.

1. Acceptarea termenilor si conditiilor MyENGIE

Versiune actualizată la data de 9.11.2022

UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A APLICAȚIEI ONLINE „MyENGIE” PRESUPUNE CĂ V-AȚI EXPRIMAT ACORDUL CU PRIVIRE LA TERMENII ŞI CONDIȚIILE MENȚIONATE, IAR CONTINUAREA ACCESĂRII ECHIVALEAZĂ UNUI ACORD DIN PARTEA DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SERVICIULUI. SERVICIUL FURNIZAT ESTE REZERVAT PERSOANELOR CU VÂRSTA DE PESTE 18 ANI.

Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor, Utilizatorul este de acord ca:

 1. în cazul in care acesta este persoana fizica, actioneaza in nume propriu sau a obținut în mod expres acordul altei persoane fizice de a realiza operațiuni în aplicația MyENGIE, iar daca este reprezentantul unei persoane juridice, actioneaza in limitele imputernicirii acordate;
 2. va furniza informatii corecte si complete in vederea utilizarii MyENGIE;
 3. nu va utiliza MyENGIE pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata in niciun scop comercial software-ul, continutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de catre ENGIE Romania sau obtinute prin intermediul MyENGIE, cu exceptia acordului scris prealabil al ENGIE Romania;
 4. nu va utiliza MyENGIE in niciun scop care este ilegal sau interzis prin Termenii si Conditiile stipulate sau prin alte politici relevante.

IMPORTANT! In momentul in care un Client a aderat la acest serviciu (prin crearea unui cont de utilizator in MyENGIE), anumite comunicari legate de derularea contractului de furnizare de energie electrica/gaze naturale (cu privire la emiterea facturilor, scadenta facturilor, preaviz pentru neplata, perioada de introducere index autocitit, vor fi efectuate prin corespondenta electronica, via e-mail sau notificari push in cazul aplicatiei pentru mobil. Aveti posibilitatea de a schimba acest lucru in orice moment, prin modificarea setarilor din sectiunea Setari cont, subsectiunea Preferinte notificari, direct din contul MyENGIE.

2. Declinarea răspunderii

Materialele (inclusiv produsele software) și serviciile de pe acest site sunt furnizate ca atare, fără garanții de orice fel (nu se oferă nici garanții de comercializare, de adecvare la un anumit scop). ENGIERomania nu răspunde pentru funcţionarea continuă a aplicaţiei MyEngie, nici cu privire la compatibilitățile dintre aplicaţia MyEngie și aplicațiile/software folosite de utilizator pentru accesarea aplicaţiei “MyEngie”. Engie Romania nu răspunde pentru folosirea aplicaţiei MyEngie prin mijloace şi metode frauduloase/abuzive de către orice persoană.

ENGIE Romania depune toate eforturile  pentru a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din această aplicație mobilă. Cu toate acestea, ENGIE Romania nu garantează că prezentele imagini, pagini sau alte informații nu conţin erori. ENGIE Romania nu este și nu va fi legal responsabil sub nicio formă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în această aplicație mobilă. Vă asigurăm că depunem toate diligenţele pentru remedierea eventualelor erori.

ENGIE Romania nu oferă nicio garanţie şi nu îşi asumă nicio responsabilitate nici pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile deschise în ferestre de tip webview, către care există linkuri. Nici ENGIE Romania, nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru nici un fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei aplicații mobile sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această aplicație mobilă.

ENGIE Romania nu garantează securitatea traficului pe internet şi confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către ENGIE Romania prin intermediul aplicației mobile engiemobile. ENGIE Romania asigură caracterul confidenţial şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale documentelor descărcate prin intermediul aplicației mobile engiemobile doar pe durata stocării acestora pe serverul companiei. Prin transmiterea sau oferirea oricăror informaţii sau materiale către această aplicație mobilă, vă exprimaţi acordul ca ENGIE Romania şi/sau oricare dintre afiliaţii săi să folosească informaţiile oferite de dumneavoastră în orice scop, inclusiv reproducere, transmitere, publicare, emisie radio – TV sau trimitere prin curier.

Este interzisă transmiterea prin intermediul aplicației mobile sau către adresele de e-mail amintite în interiorul aplicației mobile a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezenta aplicație mobilă, cu excepţia celor făcute de ENGIE Romania, precum și realizarea de link-uri către aplicaţia mobilă MyENGIE, fără acordul în prealabil din partea sa, dă dreptul ENGIE Romania să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor/organelor judiciare legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

ENGIE Romania şi afiliaţii săi nu sunt responsabili pentru orice acţiune pe care utilizatorul acestei aplicații mobile o întreprinde şi are un rezultat negativ sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit şi care poate afecta dispozitivul mobil al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

3. Definițiile termenilor utilizați:

Operatorii:

ENGIE Romania, cu sediul în Bucureşti Sector 4, Bulevardul Mărășești 4-6, înseamnă persoana juridică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Interes legitim înseamnă unul dintre temeiurile juridice pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal și este determinat de relația specială care leagă Operatorul de Persoana vizată.

Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) înseamnă persoana responsabilă cu monitorizarea și susținerea Operatorului sau a Persoanei împuternicite de Operator în toate chestiunile legate de prelucrarea Datelor cu caracter personal. RPD are rol consultativ, supraveghează respectarea Regulamentului de către Operator și Persoana împuternicită de Operator și este punctul de referință și de contact cu Autoritatea de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Parteneri ENGIE Romania – companii cu o buna reputaţie, selectate de ENGIE Romania, ale căror servicii/bunuri sunt promovate către clienții ENGIE Romania și care oferă, prin intermediul companiei noastre, servicii comerciale Clienţilor ENGIE Romania, în baza unui contract acceptat în prealabil de Utilizator și care procesează datele cu caracter personal în numele operatorului ENGIE Romania sau in nume propriu, după caz.

MyENGIE – este o aplicație online, proprietatea ENGIE Romania, concepută special pentru persoanele fizice sau juridice care au încheiat un contract de furnizare energie electrică si/sau gaze naturale, si/sau alte contracte cu ENGIE Romania.

Client ENGIE Romania – Persoană fizică sau juridică ce a încheiat un contract de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale cu ENGIE Romania.

Utilizator – Persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract de energie electrică și/sau gaze naturale, precum și persoana care nu deține calitatea de client ENGIE Romania, care și-au manifestat opțiunea de a folosi aplicația MyENGIE, fie pentru gestionarea contractului de energie, fie pentru a afla mai multe detalii despre produsele și serviciile ENGIE.

Utilizator Administrator

Mărci – se referă la faptul că denumirea „ENGIE” şi derivatele, oricum ar fi reprezentate, inclusiv reprezentările stilizate, toate logourile şi simbolurile asociate şi combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale ENGIE Romania sau ale oricăror companii asociate sau ale partenerilor.

Atacuri de tipul „refuz serviciu” – încercare frauduloasă de a indisponibiliza sau bloca accesul la un serviciu prin suprasolicitarea resurselor informatice care susțin serviciul cu cereri multiple transmise serviciului într-un timp foarte scurt.

Cracking sau hacking – accesarea neautorizată a serviciul de autentificare a utilizatorului sau spargerea barierelor de securitate ale oricărei rețele, server, web sau cont de utilizator.

Serviciul corespondență electronică și facturaîn format electronic – serviciu electronic oferit de către ENGIE Romania clienților săi care și-au manifestat expres opțiunea primirii în format electronic a facturii și a corespondenței ce rezultă din derularea contractului de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale, încheiat de Client cu ENGIE Romania.

4. Accesarea MyENGIE

Pentru utilizarea MyENGIE accesand platforma online, precum si la momentul instalarii aplicatiei de mobil, Utilizatorul trebuie sa acceseze sectiunea „Creeaza cont nou” si sa creeze un cont de utilizator, care presupune furnizarea urmatoarelor informatii:

Pentru clientii persoane fizice:

 • cod client (obtinut automat la momentul incheierii contractului cu ENGIE Romania);
 • cod validare (i.e., ultimele 6 cifre din CNP);
 • numar de telefon (optional);
 • adresa de e-mail.

Pentru clientii persoane juridice:

 • cod client (obtinut automat la momentul incheierii contractului cu ENGIE Romania);
 • codul de identificare fiscala
 • numar de telefon (optional);
 • adresa de e-mail.

Pentru a finaliza procesul de creare a contului, Utilizatorul trebuie sa bifeze casuta potrivit careia a luat la cunostinta si accepta prevederile continute in Termenii si Conditiile MyENGIE si de asemenea ia la cunostinta de prelucrarea datelor sale cu caracter personal, citind in prealabil, cu atentie Nota de informare MyENGIE.

Ulterior inregistrarii noului cont de utilizator, logarea in MyENGIE, atat in varianta accesata de pe platforma online, cat si in varianta de aplicatie pe mobil, se va face numai prin utilizarea adresei de e-mail si a parolei.

IMPORTANT! ENGIE Romania poate modifica oricand categoriile de date solicitate pentru crearea unui cont MyENGIE, daca astfel de modificari sunt necesare din motive de securitate, de imbunatatire a operatiunilor sau sunt dictate de o obligatie legala.

5. Utilizarea site-ului www.engie.ro

Compania ENGIE Romania vă permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe site-ul www.engie.ro exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în materialele descărcate/copiate a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și a altor elemente privind proprietatea intelectuală existente în documentele originale – fără alterarea acestora. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea acestora, afișarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt website sau în orice mediu computerizat legat în rețea. Materialele publicate pe acest Site aparțin în exclusivitate ENGIE Romania şi/sau partenerilor săi. Orice utilizare neautorizată a acestora şi a mărcilor ENGIE constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor și mărcilor, precum și a altor norme legale în vigoare aplicabile. Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site și la obligaţia în sarcina dumneavoastră de a distruge imediat toate materialele descărcate sau imprimate.

6. Drepturi și răspunderi ale Utilizatorului

 1. Utilizatorul declară şi garantează că are dreptul de a accesa serviciile ENGIE Romania şi/sau a fost autorizat/împuternicit de către titular pentru toate acţiunile pe care le întreprinde pentru utilizarea aplicației MyENGIE;
 2. Utilizatorul declară și garantează că toate datele utilizate în procesul de creare, gestionare a aplicației MyENGIE ce includ, dar nu se limitează la nume și prenume pentru o persoană fizică sau împuternicit al unei persoane juridice, cod numeric personal, cod unic de identificare al persoanei juridice, adresă de email, număr de telefon îi aparțin sau sunt folosite cu acordul expres al titularului contractului de furnizare sau reprezentantului persoanei juridice titulare de contract de furnizare, după caz;
 3. Utilizatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor de acces la aplicația MyENGIE (user şi parola) și a datelor accesate prin intermediul acestui serviciu transmise prin e-mail, numărul de telefon sau vizualizate prin intermediul aplicației MyENGIE, fiind unic răspunzator pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informaţii de acces către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenţionată, din neglijenţă sau din imprudenţă;
 4. Utilizatorul nu poate folosi şi/sau permite vreunei terţe persoane să folosească Serviciul pentru scopuri imorale sau ilegale;
 5. Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acţiunile şi erorile sale care conduc la pierderi materiale şi/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terţi, indiferent dacă a acţionat cu intenţie, neglijenţă sau din imprudenţă (ex. facilitarea tranzacțiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase), chiar și în situația în care Serviciul nu este folosit de către Utilizator, ci de o altă persoană folosind numele de utilizator și parola atribuite Utilizatorului, dacă a intrat în posesia acestor date ca urmare a intenției, neglijenței sau imprudenței Utilizatorului.
 6. Utilizatorul poate avea acces la aplicația MyENGIE 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepţia perioadelor în care acestea sunt restricţionate sau suspendate din motive tehnice. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, din cauza limitelor de procesare ale sistemului informatic folosit de aceste servicii. Utilizatorul ia act de faptul că mai mulţi Utilizatori conectaţi simultan pot determina scăderea vitezei de răspuns a aplicației MyENGIE.
 7. Pentru orice întrebări legate de aplicația MyENGIE, Utilizatorul poate apela serviciul ENGIE Relații Clienți la numărul 021 9366 – apel cu tarif normal.
 8. Utilizatorul persoană juridică are obligaţia de a împuternici o persoană, numită Utilizator Administrator, care să îl reprezinte cu puteri depline în relaţia cu ENGIE Roamnia în privinţa utilizării Serviciului descris în acest document. Orice operaţiune îndeplinită de către Utilizatorul Administrator este în întregime opozabilă Utilizatorului persoană juridică şi angajează, după caz, necondiţionat şi de drept răspunderea contractuală sau delictuală a Clientului persoană juridică.
 9. Utilizatorul se obligă să comunice de îndată ENGIE Romania, în scris, orice modificare privind datele de identificare ce-i aparțin sau ale Utilizatorului Administrator. În cazul în care acesta nu actualizează datele de identificare/contact, ENGIE Romania nu îşi asumă vreo răspundere în cazul în care comunicările se efectuează la o adresă la care Utilizatorul nu mai are acces sau către o persoană fără vreo calitate.
 10. Utilizatorul înțelege că accesul la anumite funcţiuni ale aplicației MyENGIE poate fi restricţionat pe toată durata în care furnizarea către Client a tuturor sau a unei părţi din serviciile ENGIE Romania este suspendată, indiferent de cauza suspendării.
 11. Utilizatorul se obligă şi declară că:
  • nu va modifica, copia, transmite, afişa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul site-ului www.engie.ro;
  • nu va permite vreunui terț (şi nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau rețeaua de comunicare electronică ENGIE Romania pentru a transmite sau recepționa vreun material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, agresivă, defăimătoare;
  • nu va desfășura (şi nu va permite) activitatea de cracking sau hacking sau a atacurilor de genul „refuzul serviciului”.
  • nu va accesa datele personale ale altor Utilizatori.
 12. Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor ENGIE Romania sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale și/sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.
 13. Aplicația MyENGIE este oferită GRATUIT Clienţilor. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii de telefonie sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului.
 14. ENGIE Romania şi partenerii săi nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pierdere rezultată din întârzieri, solicitări neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul ENGIE Romania, al partenerilor săi sau prin erori de omisiune din partea Utilizatorului.
 15. ENGIE Romania vă asigură că depune toate diligențele şi eforturile pentru ca aplicația MyENGIE Romania să funcţioneze la parametri optimi pentru a vă transmite toate datele şi informaţiile actualizate. Totuși, ENGIE Romania nu garantează că serviciului descris mai sus şi paginile aflate pe site-ul www.engie.ro nu conţin erori sau că funcţioneaza permanent la parametri optimi. În acest sens, vă precizăm că ENGIE nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertenţă sau informaţie eronată prezentată în legatură cu aplicația MyENGIE, dar vă asigură că va întreprinde toate acțiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a eventualelor erori.
 16. În orice situaţie, răspunderea ENGIE Romania, cu condiția ca aceasta să fi fost stabilită de către o instanță judecătorească, în cazul vreunui act sau fapt sau rezultată în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii în legatură cu aplicaţia MyENGIE, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la suma de 100 de Euro sau echivalentul în RON al acestei sume.

7. Salvarea datelor unui card bancar

ENGIE Romania pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de a salva datele a 3 (trei) carduri bancare pentru plăți online mai rapide. Funcționalitatea este disponibilă în secțiunea Facturi și Plăți, atât pentru aplicațiile mobile cât și pentru versiunea web a serviciului MyENGIE și are caracter opțional, neimpunându-se utilizatorilor o obligație în acest sens.

Utilizatorii care plătesc prin intermediul serviciului de plată online MyENGIE pot opta fie pentru salvarea datelor unui card bancar, fie pentru introducerea informațiilor despre cardul utilizat în efectuarea tranzacției la fiecare plată efectuată. Utilizatorul care optează pentru salvarea datelor unui card, la umătoarele plăți pe care le va efectua va introduce CVV-ul în vederea asigurării securității plăților, precum și alte informații necesare solicitate de banca emitentă a cardului sau de politicile de securitate care însoțesc cardul.

ENGIE Romania NU STOCHEAZĂ informațiile bancare furnizate de către utilizatorii care aleg salvarea acestora pentru plăți online mai simple și rapide. Serviciul de plată online MyENGIE reprezintă interfața dintre plătitor și procesatorul plăților online (ING România). Astfel că datele bancare furnizate de plătitori ENGIE Romania sunt colectate de către ING Bank conform politicilor sale bancare. Pentru mai multe informatii cu privire la salvarea datelor dumeavoastra bancare puteti accesa site-ul ING Romania.

De asemenea, în conturile MyENGIE ale utilizatorilor care au optat pentru salvarea datelor unui card bancar, numărul cardului bancar NU este afișat integral. Utilizatorii pot vizualiza DOAR ultimele 4 cifre ale numărului, precum și data de expirare a cardului.

Totodată, cei care doresc ștergerea cardurilor bancare salvate o pot face din secțiunea Contul Meu – Cardurile mele a serviciului MyENGIE. Ștergerea cardurilor salvate nu afectează posibilitatea de a efectua pe viitor plăți online prin intermediul contului MyENGIE.

8. Dezactivarea contului MyENGIE

Dezactivarea contului de catre Utilizatorul MyENGIE se poate realiza:

 • de catre Utilizator, direct din cont, accesand sectiunea Setari cont, subsectiunea Date cont, optiunea Dezactiveaza contul, atunci cand acesta nu mai doreste sa utilizeze serviciile MyENGIE sau nu mai este titularul locului de consum;
 • de catre furnizorul ENGIE Romania atunci cand a incetat contractul cu Clientul si s-au achitat toate datoriile, la solicitarea Clientului sau cand se identifica faptul ca beneficiarul contului nu este acelasi cu cel al contractului de furnizare energie electrica/gaze naturale.

De asemenea, ENGIE Romania. poate dezactiva conturile in mod unilateral in cazul in care depisteaza probleme de securitate si considera ca este necesara o astfel de dezactivare pentru prevenirea sau minimizarea unor riscuri de securitate.

Dezactivarea contului MyENGIE nu duce la stergerea definitiva a informatiilor despre contract si despre servicii. Astfel de informatii vor fi pastrate de ENGIE Romania in considerarea legislatiei din domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, din cel fiscal si al protectiei consumatorilor. Clientii al caror cont MyENGIE este dezactivat si doresc sa consulte documente legate de serviciile prestate pot transmite o cerere scrisa la datele de contact indicate in sectiunile anterioare.

Ștergerea conturilor MyENGIE

ENGIE Romania își rezervă dreptul de a șterge conturile MyENGIE care nu au mai fost accesate de mai mult de un (1) an calendaristic. Înainte de a demara procesul de ștergere a conturilor, ENGIE Romania va trimite Utilizatorilor o informare de ștergere a contului, pe e-mail ca urmare a neaccesării serviciului MyENGIE și le oferă posibilitatea de a reactiva contul în decurs de 5 zile calendaristice de la primirea informării. Utilizatorii vor fi contactați pe adresa de e-mail și/sau numărul de telefon, date existente în contul MyENGIE. Reactivarea conturilor se face prin autentificarea cu nume de utilizator care poate fi adresa de e-mail sau numărul de telefon și parola. La finalul perioadei anunțate în informare, ENGIE Romania va șterge conturile Utilizatorilor care nu și- au reactivat serviciul.

9. Prevederi referitoare la Securitate

Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al ENGIE Romania, iar compania noastră va depune toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi va lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea serviciului.

În vederea asigurării securității serviciului MyENGIE, utilizarea acestuia este necesar folosirea unei adresei de e-mail valide.

În plus față de cele prezentate anterior, ENGIE Romania vă recomandă să verificaţi în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastră, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat si actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

keyboard_arrow_up