Plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie
în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022

Potrivit Legii nr. 259/2021, privind aprobarea Ordonanței de Urgență 118/2021, completată si modificată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2022, au fost stabilite pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 anumite măsuri temporare de sprijin în domeniul energiei. Aceste măsuri sunt implementate cu susținerea furnizorului tău, ENGIE, și au ca scop diminuarea efectelor măririi prețurilor de vânzare a energiei către clienții finali, ca urmare a creșterii fără precedent a costurilor de achiziție, atât pe piața locală, cât și pe cea europeană.

priority_high

IMPORTANT:
În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 este valabilă o nouă schemă de sprijin pentru clienții de energie electrică și gaze naturale, conform Ordonanței de Urgență 27/2022.

Selectează categoria de client în care te încadrezi
și află care este schema ta de susținere.

1

CARE SUNT BENEFICIILE MELE?

Pentru că ești client casnic, poți beneficia de ambele măsuri de sprijin prezentate mai jos dacă îndeplinești condițiile stabilite prin schema de sprijin. Nu e nevoie să ne transmiți informații sau documente.

 • Plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale este aplicabilă doar dacă în contractul tău de furnizare există un preț mai mare decât prețul plafonat. Mai multe detalii sunt prezentate mai jos.
 • Compensarea facturilor de energie electrică și gaze naturale va fi aplicată doar dacă îndeplinești cele trei criterii obligatorii necesare pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022). Aceste criterii sunt consumul lunar, consumul total pe perioada de aplicare a schemei de sprijin, prețul prezent în contractul tău de energie.
info

Vei beneficia în primul rând de plafonarea prețurilor de energie, iar ulterior se va aplica schema de compensare a facturilor.

2

LA CE PREŢ ÎMI VA FI FACTURAT CONSUMUL ÎN URMA PLAFONĂRII?

Clienții care folosesc energia în scop casnic vor beneficia de plafonarea prețului la gaze naturale și energie electrică dacă în contractul de furnizare există un preț mai mare decât prețul plafonat de energie.

Pentru clienții casnici, plafonarea înseamnă stabilirea unui preț final facturat care nu poate depăși următoarele valori:

1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 1 februarie 2022 – 31 martie 2022
Gaze naturale Energie electrică Gaze naturale Energie electrică
Preţul final facturat se plafonează la cel mult: 0,37 lei/kWh 1 leu/kWh 0,31 lei/kWh 0,8 lei/kWh

Prețul final facturat pentru gaze naturale include preţul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA. Prețul final factura pentru pentru energie electrică include componenta de preţ a energiei active, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA.

3

VOI PRIMI COMPENSARE LA FACTURA DE GAZE NATURALE?

Compensarea reprezintă acordarea unei sume unitare, determinată ca produs între valoarea unitară a compensaţiei şi consumul facturat aferent perioadei de referinţă a compensaţiei. Vei primi această compensare doar dacă întruneşti toate cele trei condiţii prezentate mai jos, adică: consumul lunar, consumul total pe perioada de aplicare a schemei de sprijin şi preţul de furnizare din contractul tău.

1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 1 februarie 2022 – 31 martie 2022
Gaze naturale Gaze naturale
Valoarea compensației max. 33%* max. 40%*
Compensația se acordă dacă sunt întrunite cumulativ condițiile de mai jos:
1) preț final furnizare** min. 0,125 lei/kWh min. 0,125 lei/kWh
2) consum total perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 alocat în tranşe lunare (cu o abatere acceptată de max. 10%) 10,6 MWh (11,66 MWh) 12,72 MWh (13,99 MWh)
3) limită minimă de consum zilnic 7 kWh/zi 7 kWh/zi

*Procentul este calculat din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare, nu la prețul total cu toate taxele incluse. **Prețul din contractul de furnizare gaze naturale nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, aplicabile la 30.10.2021.

De asemenea, este important să te asiguri că la nivelul fiecarei luni din perioada aplicării schemei de sprijin 01.11.2021 – 31.03.2022 consumul de gaze naturale se încadrează în limitele de mai jos pentru fiecare lună şi fiecare loc de consum.

Noiembrie 2021 (30 zile) Decembrie 2021 (31 zile) Ianuarie 2022 (31 zile) Februarie 2022 (28 zile) Martie 2022 (31 zile)
Consum zilnic de referință (kWh) 54,97 77,60 89,11 132,94 111,37
Consum mediu lunar (kWh) 1.649,05 2.405,61 2.762,51 3.722,40 3.452,49
Consum mediu lunar (mc) 155,57 226,94 260,61 351,17 325,71

Valoarea consumului zilnic de referinţă este determinată ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim de referinţă al perioadei de 1.200 mc transformaţi în MWh, adică 12,72 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.320 mc transformaţi în MWh, adică 13,992 MWh) şi numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 01.11.2021 – 31.03.2022.

4

VOI PRIMI COMPENSARE LA FACTURA DE ENERGIE ELECTRICĂ?

Compensarea reprezintă acordarea unei sume unitare, determinată ca produs între valoarea unitară a compensaţiei şi consumul facturat aferent perioadei de referinţă a compensaţiei. Vei primi această compensare doar dacă întruneşti toate cele trei condiţii prezentate mai jos, adică: consumul lunar, consumul total pe perioada de aplicare a schemei de sprijin şi preţul de furnizare din contractul tău.

1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 1 februarie 2022 – 31 martie 2022
Energie electrică Energie electrică
Valoarea compensației max. 0,291 lei/kWh max. 0,291 lei/kWh
Compensația se acordă dacă sunt întrunite cumulativ condițiile de mai jos:
1) preț final furnizare** min. 0,68 lei/kWh min. 0,68 lei/kWh
2) consum total perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 alocat în tranşe lunare (cu o abatere acceptată de max. 10%) 1.500 kWh (1.650 kWh) 1.900 kWh (2.090 kWh)
3) limită minimă de consum zilnic 1 kWh/zi 1 kWh/zi

*Prețul din contractul de energie electrică include include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA aplicabile la 30.10.2021.

Pentru a te asigura că te încadrezi în criteriile de acordare a comensării este necesar ca pe perioada aplicării schemei de sprijin consumul de energie electrică să se încadreze la nivel lunar în limitele de mai jos pentru fiecare loc de consum:

Noiembrie 2021 (30 zile) Decembrie 2021 (31 zile) Ianuarie 2022 (31 zile) Februarie 2022 (28 zile) Martie 2022 (31 zile)
Consum zilnic de referință (kWh) 9,93 9,93 9,93 16,72 16,72
Consum zilnic de referință cu abatere maximă de 10% (kWh) 10,92 10,92 10,92 18,39 18,39
Consum lunar maxim (+ max. 10%) (kWh) 297,9 (327,69 ) 307,83 (338,61) 307,83 (338,61) 468,16 (514,97) 518,32 (570,09)

Valoarea consumului zilnic de referinţă este determinată ca raport între consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 (1.900 kWh + o abatere maximă acceptată de 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare) şi numărul de zile din perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 (151 zile).

info

Pentru o monitorizare mai atentă a consumului de energie, iți recomandăm să transmiți în fiecare lună indexul autocitit. Doar așa pot fi monitorizate mai bine costurile din facturile de gaze naturale și energie electrică pentru încadrarea în limitele zilnice și lunare prevăzute de OUG. nr. 118/2021 completată și modificată de OUG nr. 3/2022.

La finalul perioadei pentru care este valabilă schema de sprijin va fi emisă o factură de regularizare în baza indexului primit de la operatorul sistemului de distribuție. Această factură va conține, după caz, și o recuperare a sumelor acordate dacă se constată că limita de consum a fost depășită, nefiind astfel respectate condițiile de acordare a compensației.

Schema de compensare începe de la 1 noiembrie 2021 și este aplicată pe facturile ENGIE emise începând cu luna decembrie întrucât acestea reprezintă, în special, consumul aferent lunii noiembrie.

priority_high

IMPORTANT:
În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 este valabilă o nouă schemă de sprijin pentru clienții de energie electrică și gaze naturale, conform Ordonanței de Urgență 27/2022.

Întrebări frecvente

În cazul în care beneficiez de ajutor de încălzire, mai pot beneficia de plafonarea prețurilor la energie și de compensarea facturii de energie?

Da, chiar dacă beneficiezi de ajutor de încălzire, vei beneficia de compensarea facturilor și plafonarea prețurilor de energie. Este important de reținut că, în cazul clienților care beneficiază deja și de ajutor de încălzire, compensarea facturilor va fi oferită dacă aceasta este mai mare decât valoarea ajutorului de încălzire. Așadar, vei beneficia de o compensare calculată ca diferență între valoarea compensării prevăzută de lege și valoarea ajutorului de încălzire. Acestă valoare va fi calculată automat și se va aplica pe factura de energie.


Ce se întâmplă dacă într-o lună din perioada sezonului rece depășesc pragul prevăzut pentru a primi compensarea facturii, dar eu am primit deja compensare pentru lunile anterioare. Se face imediat regularizarea sau se așteaptă finalul perioadei?

Dacă într-o lună din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 nu îndeplinești condițiile necesare de consum, în luna respectivă nu vei beneficia de compensarea facturii de energie. În ceea ce privește regularizările de consum, acestea se fac ca și până acum, iar suplimentar, se va mai face o regularizare după 31 martie 2022 conform prevederilor din OUG 118/2021 completată și modificată de OUG nr. 3/2022.

În cazul în care vei primi o compensare în baza unui index transmis în mod eronat, valoarea acesteia îți va fi refacturată odată cu regularizarea de la finalul perioadei de aplicare a schemei de sprijin.


Ce se întâmplă dacă la regularizarea efectuată după 31 martie 2021 reiese că am consumat mai mult decât pragul prevăzut pentru a primi compensarea pe factură, dar eu am primit deja compensare în fiecare lună a sezonului rece?

În cazul în care se constată la finalul perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 că limita de consum a fost depășită, factura de regularizare va conține toate sumele de compensare acordate în perioada de aplicare a OUG nr. 118/2021 completată și modificată de OUG nr. 3/2022. Astfel, aceste sume vor fi recuperate prin intermediul facturii de regularizare întrucât nu au fost respectate condițiile stabilite de lege pentru compensarea facturii.


Sub ce formă voi vedea pe factură prețul plafonat la energie?

În primul rând, pe factura ta de energie vei vedea, ca și până acum, cantitatea de energie înmulțită cu prețul din contract. În plus, vei vedea suplimentar și o valoare cu minus, iar aceasta are rolul de a reduce factura la o valoare calculată în baza prețului plafonat de energie, conform OUG nr. 118/2021 completată și modificată de OUG nr. 3/2022.


Compensarea facturilor de energie este acordată dacă depășesc limitele prevăzute, inclusiv marja de 10%?

Compensarea nu se acordă în cazul în care se depășesc limitele impuse de OUG 118/2021completată și modificată de OUG nr. 3/2022, inclusiv marja de maximum 10%.


Cum se calculează valoarea compensării pentru energie electrică?

În perioada 01.11.2021 – 31.01.2022:

 • preţul final facturat se plafonează la cel mult 1 leu/kWh (tarife şi taxe incluse), din care preţul energiei electrice va fi de maxim 0,525 lei/kWh. Atenţie! Plafonarea se aplică numai dacă preţul final din contract depăşeşte 1 leu/kWh (tarife şi taxe incluse).
 • se calculează compensarea ca produs între 0,291 lei/MWh şi consumul facturat. Aceasta se aplică numai în cazul în care consumul facturat este mai mic sau egal decât cel de referinţă, iar luna aparţine perioadei menţionate. Consumul de referinţă este produsul dintre 9,93 kWh şi numărul de zile facturate. Minimul de consum nu poate fi mai mic de 1 kWh/zi. Compensaţia se calculează în lei, fără TVA, pentru fiecare loc de consum. Atenţie! Compensare se aplică numai dacă preţul final facturat este mai mare sau egal de 0,68 lei/kWh, şi se îndeplinesc cumulativ criteriile de consum enunţate.

În perioada 01.02.2022 – 31.03.2022:

 • preţul final facturat se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh (tarife şi taxe incluse), din care preţul energiei electrice va fi de maxim 0,336 lei/kWh. Atenţie! Plafonarea se aplică numai dacă preţul final din contract depăşeşte 0,8/kWh (tarife şi taxe incluse).
 • se calculează compensarea ca produs între 0,291 lei/MWh şi consumul facturat. Aceasta se aplică numai în cazul în care consumul facturat este mai mic sau egal decât cel de referinţă, iar luna aparţine perioadei menţionate. Consumul de referinţă este produsul dintre 16,72 kWh şi numărul de zile facturate. Minimul de consum nu poate fi mai mic de 1 kWh/zi. Compensaţia se calculează în lei, fără TVA, pentru fiecare loc de consum. Atenţie! Compensare se aplică numai dacă preţul final facturat este mai mare sau egal de 0,68 lei/kWh, şi se îndeplinesc cumulativ criteriile de consum enunţate.

Clientul final poate beneficia de plafonare, de compensare, de ambele sau de niciuna (dacă nu sunt îndeplinite criteriile enunţate).


Cine citește indexul contorului? Furnizorul sau distribuitorul?

Conform reglementărilor în vigoare, operatorul de distribuție din zona ta este responsabil de citirea periodică a indexului și nu furnizorul.


Cum mă pot asigura că indexul meu reflectă exact consumul corespunzător fiecărei luni?

Te poți asigura că indexul reflectă exact consumul dacă transmiți lunar indexul autocitit. Astfel plătesti exact atât cât ai consumat; în plus , îțipoți monitoriza și eficientiza consumul. Poți să ne transmiți în fiecare lună indexul prin:

 • contul tău online, secțiunea Index;
 • aplicația mobilă, disponibilă în Google Play și App Store;
 • apel telefon, informațiile necesare fiind disponibile pe factura de energie: numărul de telefon și codul de autocitire.

Tot pe factură este indicată și perioada de transmitere a autocitirii.

Este bine să îți notezi mereu indexul transmis. Astfel poți verifica mereu consumul facturat.

Dacă nu ne transmiți indexul autocitit vei fi facturat în baza citirilor efectuate de către operatorul de distribuție și între citiri, în baza unui consum lunar estimat stabilit de comun acord cu furnizorul tău, printr-o convenție de consum.

De asemenea, odată cu încetarea schemei de compensare, va fi emisă o factură de regularizare în baza indexului primit de la operatorul sistemului de distribuţie. Acesta este astfel responsabil de corectitudinea indexului citit.


Cum aflu dacă am primit compensarea și plafonarea?

Valoarea totală a compensării se scade din valoarea totală a facturii tale pentru energie electrică și gaze naturale. Această valoare este indicată pe facturile transmise de furnizorii/furnizorul tău.

Atenție! Compensarea ți se acordă doar pentru consumul aferent perioadei 01.11.2021 – 31.03.2022 și doar dacă te încadrezi în tranșele de consum prevăzute în lege. Dacă prețul final contractual (fără abonament și fără tva) este mai mic decât prețul final de referință, atunci nu ți se aplică compensarea.

De asemenea, odată cu încetarea schemei de compensare, va fi emisă o factură de regularizare în baza indexului primit de la operatorul sistemului de distribuţie. Acesta este astfel responsabil de corectitudinea indexului citit.


Cum aflu dacă am primit compensarea și plafonarea?

Valoarea totală a compensării se scade din valoarea totală a facturii tale pentru energie electrică și gaze naturale. Această valoare este indicată pe facturile transmise de furnizorii/furnizorul tău.

Atenție! Compensarea ți se acordă doar pentru consumul aferent perioadei 01.11.2021 – 31.03.2022 și doar dacă te încadrezi în tranșele de consum prevăzute în lege. Dacă prețul final contractual (fără abonament și fără tva) este mai mic decât prețul final de referință, atunci nu ți se aplică compensarea.

De plafonare beneficiezi pentru consumul de energie electrică și de gaze naturale tot pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 dacă prețurile din contractele tale de furnizare sunt mai mari decât plafoanele indicate în lege.


Ce se întâmplă în cazul facturilor de regularizare?

Dacă furnizorii ți-au acordat compensația pentru facturile bazate pe un consum estimat, iar la regularizare se constată că ai depășit volumele de consum zilnic/lunar de referință, atunci, conform prevederilor legale, trebuie să restitui suma corespunzătoare compensației, conform prevederilor legale).


Ce pot face dacă am neclarități legate de factură?

Cel mai în măsură să-ți răspundă la întrebarile legate de factură este furnizorul tău de energie, adică noi, ENGIE Romania. Desi măsurile de plafonare și compensare sunt aplicate conform legii, este posibil să ai nevoie de mai multe detalii așa că ne poți scrie prin formularul de contact de pe engie.ro/contact/ sau ne poƫi suna la numărul 021.9366, de luni până vineri, în intervalul 08:30-19:00. În această perioadă ne confruntăm cu o creștere considerabilă a numărului de solicitări primite online, astfel, termenul nostru de răspuns poate fi mai lung decât în mod obișnuit. Nicio solicitare nu va rămâne însă fără răspuns.


Ce este convenția de consum și cum se actualizează?

Convenţia de consum reprezintă estimarea cantităţii de energie (electricitate/gaz) pe care o consumi lunar, în kWh/mc. Acestea trebuie stabilite în baza unui istoric de consum și în funcție de nevoile tale astfel încât să fie cât mai aproape de consumul tău lunar real.

Convenţia de consum este parte a contractului tău de furnizare și pe baza ei se emit facturile de estimare atunci când nu se citește contorul de către operatorul de distribuție și nu transmiți indexul contorului prin autocitire. Poți modifica cantitățile din convenția de consum ori de câte ori ai nevoie. Acest lucru este posibil printr-o solicitare transmisă prin formularul de contact de pe engie.ro/contact/ sau la numărul 021.9366, de luni până vineri, în intervalul 08:30 - 19:00. Noile cantităţi dorite de tine vor intra în vigoare începând cu următoarea factură emisă.


Care este termenul de plată al unei facturi?

Pentru clienţii persoane fizice, termenul de plată este de 15 zile + 30 de zile perioadă de graţie, fără a fi calculate dobânzi penalizatoare.


Ce se întâmplă cu sumele plătite în plus furnizorului de energie?

Dacă în urma regularizării suma plătită în plus este mai mare de 100 lei, atunci ENGIE îți va restitui suma în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare în contul bancar ale cărui detalii ne-au fost transmise de către tine. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare.


De ce unii clienți pot beneficia de o compensație mai mare la și alții de una mai mică?

Compensatia primita este influentata de nivelul pretului din contractul de furnizare. Clientii care au un pret mai mare in contract vor beneficia de o compensatie mai mare, pe cand clientii cu un pret mai mic in contract vor beneficia de o compensatie mai mica intrucat pretul lor este mai aproape de valoarea pretului minim stabilit in cadrul schemei de sprijin (0,68 lei/kWh la energie electrica si 0,125lei/kWh la gaze naturale).

1

CARE SUNT BENEFICIILE ASOCIAŢIEI PE CARE O REPREZINT?

Asociația de proprietari pe care o reprezinți va beneficia de următoarele măsuri de sprijin.

În ceea priveşte schema de compensarea, asociaţia va beneficia de aceasta pentru facturile de gaze naturale, în următoarele condiţii:

 • Plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale, aplicabilă doar dacă în contractul de furnizare există un preț mai mare decât prețul plafonat de energie. Mai multe detalii sunt prezentate mai jos.
 • Compensarea facturilor de energie electrică și gaze naturale, aplicabilă doar dacă îndeplinești criteriile necesare pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022). Aceste criterii sunt consumul lunar, consumul total pe perioada de aplicare a schemei de sprijin, prețul prezent în contractul de furnizare a energiei. În plus, pentru a beneficia de compensare, reprezentantul asociației de proprietari va depune lunar modalitatea de repartizare a consumului total și a consumului corespunzător fiecărui apartament, pe unul dintre următoarele canele de contact.
  Modelul este disponibil aici.

Compensarea facturii va fi acordată numai pentru cazul în care cantitățile calculate se încadrează în limitele prevăzute de lege.

info

Asociația de proprietari va beneficia în primul rând de plafonarea prețurilor de energie, iar ulterior se va aplica schema de compensare a facturilor de energie.

2

LA CE PREŢ VA FI FACTURAT CONSUMUL ÎN URMA PLAFONĂRII?

Plafonarea înseamnă stabilirea unui preț final facturat care nu poate depăși următoarele valori:

  1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 1 februarie 2022 – 31 martie 2022
  Gaze naturale Energie electrică Gaze naturale Energie electrică
Preţul final facturat se plafonează la cel mult: 0,37 lei/kWh 1 leu/kWh 0,31 lei/kWh 0,8 lei/kWh

Prețul final facturat pentru gaze naturale include preţul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA. Prețul final factura pentru pentru energie electrică include componenta de preţ a energiei active, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA.

3

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI VA PRIMI COMPENSARE LA FACTURA DE GAZE NATURALE?

Compensarea reprezintă acordarea unei sume unitare, determinată ca produs între valoarea unitară a compensaţiei şi consumul facturat aferent perioadei de referinţă a compensaţiei.

Asociaţia de proprietari va primi această compensare doar dacă întruneşte toate cele trei condiţii prezentate mai jos: consumul lunar, consumul total pe perioada de aplicare a schemei de sprijin şi preţul de furnizare din contract:

  1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 1 februarie 2022 – 31 martie 2022
  Gaze naturale Energie electrică
Valoarea compensației max. 33%* max. 40%*
Compensația se acordă dacă sunt întrunite cumulativ condițiile de mai jos:
1) preț final furnizare** min. 0,125 lei/kWh min. 0,125 lei/kWh
2) consum total perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 alocat în tranşe lunare (cu o abatere acceptată de max. 10%) 10,6 MWh
(11,66 MWh)
12,72 MWh
(13,99 MWh)
3) limită minimă de consum zilnic 7 kWh/zi 7 kWh/zi

*Procentul este calculat din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare, nu la prețul total cu toate taxele incluse.
**Prețul din contractul de furnizare gaze naturale nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, aplicabile la 30.10.2021.

Pe perioada aplicării schemei de sprijin 01.11.2021 – 31.03.2022 compensarea va putea fi aplicată doar dacă consumul de gaze naturale se încadrează în limitele de mai jos pentru fiecare loc de consum:

  Noiembrie 2021
(30 zile)
Decembrie 2021
(31 zile)
Ianuarie 2022
(31 zile)
Februarie 2022
(28 zile)
Martie 2022
(31 zile)
Consum zilnic de referință (kWh) 54,97 77,6 89,11 132,94 111,37
Consum mediu lunar (kWh) 1.649,05 2.405,61 2.762,51 3.722,40 3.452,49
Consum mediu lunar (mc) 155,57 226,94 260,61 351,17 325,71

Valoarea consumului zilnic de referinţă este determinată ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim de referinţă al perioadei de 1.200 mc transformaţi în MWh, adică 12,72 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.320 mc transformaţi în MWh, adică 13,992 MWh) şi numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 01.11.2021 – 31.03.2022.

4

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI VA PRIMI COMPENSARE LA FACTURA DE ENERGIE ELECTRICĂ?

Compensarea reprezintă acordarea unei sume unitare, determinată ca produs între valoarea unitară a compensaţiei şi consumul facturat aferent perioadei de referinţă a compensaţiei.

Asociaţia de proprietari va primi această compensare doar dacă întruneşte toate cele trei condiţii prezentate mai jos: consumul lunar, consumul total pe perioada de aplicare a schemei de sprijin şi preţul de furnizare din contractul.

  1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 1 februarie 2022 – 31 martie 2022
  Energie electrică Energie electrică
Valoarea compensației max. 0,291 lei/kWh max. 0,291 lei/kWh
Compensația se acordă dacă sunt întrunite cumulativ condițiile de mai jos:
1) preț final furnizare** min. 0,68 lei/kWh min. 0,68 lei/kWh
2) consum total perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 alocat în tranşe lunare(cu o abatere acceptata de max.10%) 1.500 kWh
(1.650 kWh)
1.900 kWh
(2.090 kWh)
3) limită minimă consum 1 kWh/zi 1 kWh/zi

*Prețul din contractul de energie electrică include include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA aplicabile la 30.10.2021.

Pe perioada aplicării schemei de sprijin 01.11.2021 – 31.03.2022 compensarea va putea fi aplicată doar dacă consumul de energie electrică se încadrează în limitele de mai jos pentru fiecare loc de consum:

  Noiembrie 2021
(30 zile)
Decembrie 2021
(31 zile)
Ianuarie 2022
(31 zile)
Februarie 2022
(28 zile)
Martie 2022
(31 zile)
Consum zilnic de referință (kWh) 9,93 9,93 9,93 16,72 16,72
Consum zilnic de referință cu abatere maximă de 10% (kWh) 10,92 10,92 10,92 18,39 18,39
Consum lunar maxim (+ max. 10%) (kWh) 297,9
(327,69)
307,83
(338,61)
307,83
(338,61)
368,16
(514,97)
518,32
(570,09)

Valoarea consumului zilnic de referinţă este determinată ca raport între consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 (1.900 kWh + o abatere maximă acceptată de 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare) şi numărul de zile din perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 (151 zile).

info

Pentru o monitorizare mai atentă a consumului de energie, recomandăm reprezentanților asociațiilor de prorietari să transmită în fiecare lună indexul autocitit. Doar așa pot fi monitorizate mai bine costurile din facturile de gaze naturale și energie electrică pentru încadrarea în limitele zilnice și lunare prevăzute de OUG. nr. 118/2021 completată și modificată de OUG nr. 3/2022 privind obținerea compensației.

Indexul autocitit poate fi transmis prin oricare dintre variantele de mai jos:

 • contul tău online, secțiunea Index;
 • aplicația mobilă, disponibilă în Google Play și App Store;
 • apel telefon, informațiile necesare fiind disponibile pe factura de energie: numărul de telefon și codul de autocitire.

Odată cu încetarea schemei de compensare, va fi emisă o factură de regularizare în baza indexului primit de la operatorul sistemului de distribuție. Această factură va conține, după caz, și o recuperare a sumelor acordate, dacă se constată că limita de consum a fost depășită, nefiind astfel respectate condițiile de acordare a compensației.

priority_high

IMPORTANT:
În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 este valabilă o nouă schemă de sprijin pentru clienții de energie electrică și gaze naturale, conform Ordonanței de Urgență 27/2022.

Întrebări frecvente

Reprezint o asociaţie de proprietari care are instalată o centrală de bloc şi în care 11 din cele 20 de apartamente folosesc încălzirea (şi gazul la aragaz) centralizată. Asociaţia va beneficia de compensarea facturilor de gaze naturale?

Da, conform OUG nr. 118/2021 completată și modificată de OUG nr. 3/2022, schema de compensare se aplică pentru asociațiile de proprietari cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale și care au un singur punct de consum care deservește, în scop de încălzire, spațiile locative din asociație. Acestea trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții.

În perioada 01.11.2021 – 31.01.2022:

 • În contractul de furnizare gaze naturale să existe un preț mai mare de 0,125 lei/kWh (nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de 30.10.2021).
 • Consumul din perioada sezonului rece se încadrează în 10,6 MWh, alocat în tranșe lunare, cu o abatere de maximum 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare (11,66 MWh) pentru fiecare consumator casnic din cadrul asociației. Limita minimă a consumului este de 7 kWh pe zi, pentru fiecare apartament.

În perioada 01.02.2022 – 31.03.2022:

 • În contractul de furnizare gaze naturale să existe un preț mai mare de 0,125 lei/kWh (nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de 30.10.2021).
 • Consumul din perioada sezonului rece se încadrează în 12,72 MWh, alocat în tranșe lunare, cu o abatere de maximum 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare (13,99 MWh) pentru fiecare consumator casnic din cadrul asociației. Limita minimă a consumului este de 7 kWh pe zi, pentru fiecare apartament.

Sub ce formă voi vedea pe factură preţul plafonat la energie?

Pe factura ta de energie vei vedea, ca și până acum, cantitatea de energie înmulțită cu prețul din contract. Reducerea in urma plafonarii se va regasi pe o linie suplimentara cu valoare negativa, calculată în baza prețului plafonat de energie, conform OUG nr. 118/2021 completată si modificată de OUG nr. 3/2022.


Ce se întâmplă dacă într-o lună din perioada sezonului rece se depășește pragul prevăzut pentru a primi compensarea facturii, dar asociația de proprietari a primit deja compensare pentru lunile anterioare. Se face imediat regularizarea sau se așteaptă finalul perioadei?

Dacă într-o lună din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 asociatia nu îndeplinește condițiile necesare de consum, aceasta nu va beneficia de compensarea facturii de energie. În ceea ce privește regularizările de consum, calculul se va face ca și până acum, iar suplimentar, se va mai face o regularizare după 31 martie 2022 conform prevederilor din OUG 118/2021 completată si modificată de OUG nr. 3/2022.


Ce se întâmplă dacă la regularizarea efectuată după 31 martie 2021 reiese că asociația de proprietari a consumat mai mult decât pragul prevăzut pentru a primi compensarea pe factură, dar a primit deja compensare în fiecare lună a sezonului rece?

În cazul în care se constată la finalul perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 că limita de consum a fost depășită, factura de regularizare va include la plata toate sumele de compensare acordate în mod necuvenit pe perioada de aplicare a OUG nr. 118/2021 completată si modificată de OUG nr. 3/2022.

1

CARE SUNT BENEFICIILE MELE?

Clienţii noncasnici vor beneficia în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022, conform art.7 din OUG 3/2022, de plafonarea preţurilor aferente consumului de energie electrică şi de gaze naturale, cu următoarele excepţii:

 • clienţii noncasnici care au beneficiat de prevederile OUG nr. 81/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr.262/2021;
 • beneficiarii prevăzuţi la art. III din Legea 259/2021 pentru aprobarea OUG nr.118/2021;
 • producătorii de energie electrică.
2

CARE SUNT PREŢURILE PLAFONATE LA ENERGIE?

Ȋn perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022, preţurile la gaze naturale și energie electrică se plafonează astfel:

 • Prețul final facturat al gazelor naturale este plafonat la 0,37 lei/kWh (TVA inclus)
 • Prețul final facturat al energiei electrice este plafonat la 1 leu/kWh (TVA inclus)

Plafoanele prevăzute reprezintă preţul final facturat pentru clienții finali, având incluse:

 • pentru energie electrică - componenta de preţ al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA;
 • pentru gaze naturale - componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA.
info

După data de 01 aprilie 2022, când nu se va mai aplica schema de sprijin, preţul final facturat va fi cel stipulat în contractul încheiat cu noi, furnizorul tău de energie.

priority_high

IMPORTANT:
În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 este valabilă o nouă schemă de sprijin pentru clienții de energie electrică și gaze naturale, conform Ordonanței de Urgență 27/2022.

Întrebări frecvente

Mai pot beneficia în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022 de exceptarea de la plata anumitor tarife reglementate?

Ȋncepând cu data de 1 februarie 2022, au fost abrogate prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din OUG 118/2021 prin care toţi operatorii economici, clienţi finali, din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c), respectiv întreprinderi mici şi mijlocii, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, precum și microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, beneficiau de exceptarea de la plata contravalorii anumitor tarife reglementate.


Dacă în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 a fost nevoie să aleg una dintre măsurile de sprijin în funcţie de categoria de client în care m-am încadrat, pot beneficia în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022 de plafonarea preţurilor indiferent de categoria din care fac parte?

Ȋncepând cu data de 1 februarie 2022 au fost eliminate, conform OUG 3/2022, categoriile de clienţi prevăzute în OUG 118/2021, clienţii noncasnici beneficiind în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022 de plafonarea preţurilor la energie, cu excepţia clienţilor noncasnici care au beneficiat de prevederile OUG nr. 81/2019, beneficiarii prevăzuţi la art. III din Legea 259/2021 pentru aprobarea OUG nr.118/2021, precum și producătorii de energie electrică.


Cu ce preț îmi va fi facturat consumul dacă în contract am un preț mai mic decât cel menționat în OUG?

În cazul în care prețul stipulat în contractul de furnizare energie încheiat cu ENGIE este mai mic decât cel menționat în OUG 3/2022, consumul va fi facturat cu prețul din contract.


Mai este necesară completarea cererii și declarației pe proprie răspundere?

Pentru a beneficia de schema de sprijin privind plafonarea preţurilor, nu mai este necesară completarea cererii si a declaraţiei pe proprie răspundere, plafonarea aplicându-se automat în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022 clienţilor noncasnici, cu excepţia clienţilor menţionaţi mai sus.


Există o limită maximă sau minimă a unui consum mediu lunar pentru care se aplică plafonarea de preț?

Pentru clienţii noncasnici nu există o limită maximă sau minimă a consumului mediu lunar, astfel încât să beneficieze de plafonarea preţurilor.

keyboard_arrow_up