Plafonarea prețurilor la energie

Ordonanța de Urgență nr. 32/2024 aduce modificări OUG nr. 27/2022 (măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale) și altor acte normative.

Începând din data de 29 martie 2024 a intrat în vigoare OUG nr. 32/2024, care aduce modificări OUG nr. 27/2022 privind plafonarea prețurilor la energie electrică şi gaze naturale și altor acte normative.

Astfel, conform OUG nr. 32/2024, perioada de aplicare a măsurilor de sprijin rămâne neschimbată până la 31 martie 2025 și nu există ajustări în ceea ce privește plafonarea prețurilor pentru energie electrică şi gaze naturale, nivelurile acestora sau criteriile de eligibilitate.

Principalele modificări aduse de OUG nr. 32/2024:

În perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025, pentru clienţii finali de gaze naturale şi energie electrică prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (2), preţul final prevăzut la art. 2 alin. (4) lit. c), iar pentru clienţii finali de gaze naturale alţii decât cei prevăzuţi la art. 1 alin. (2), preţul final se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

 • Componenta de achiziție stabilită conform condițiilor prevăzute la art. 6 din OUG nr. 27/2022;
 • Componenta de furnizare stabilită conform condițiilor prevăzute la art. 4 si 41 din OUG nr. 27/2022. Componenta de furnizare gaze naturale este majorată de la 12 lei/MWh la 15 lei/MWh, iar pentru clienții de gaze naturale preluați în regim de ultimă instanță, majorarea este de la 13,5 lei/MWh la 15 lei/MWh;
 • Tarifele stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru serviciile prestate de operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
 • TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Prevederile OUG nr. 32/2024 nu implică niciun fel de acțiuni din partea clientului final.

Ordonanța de Urgență nr. 27/2022 (cu completările și modificările ulterioare aduse prin Legea nr. 357/2022 și Legea nr. 206/2023) prevede care sunt măsurile aplicabile clienților de energie electrică și gaze naturale. Aceste măsuri sunt implementate în continuare cu susținerea furnizorului tău, ENGIE, și au ca scop protejarea clienților finali de efectele
creșterii prețurilor de vânzare a energiei.

Selectează categoria de client în care te încadrezi și
află care sunt măsurile de sprijin.

1

CARE SUNT BENEFICIILE MELE?

Clienţii casnici beneficiază de plafonarea preţurilor la energie electrică și gaze naturale, prin măsurile de sprijin prevăzute de OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 357/2022, prin OUG nr. 119/ 2022 și prin Legea nr. 206/ 2023.

2

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul plafonat de gaze naturale pentru clienții casnici este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus). Acest lucru înseamnă că furnizorul tău nu va putea depăși această valoare atunci când îți va emite facturile de gaze naturale. Prețul se va aplica pentru toți clienții de gaze naturale, indiferent de consumul acestora, până la data de 31 martie 2025.

3

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ?

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, clienţii finali casnici de energie electrică vor beneficia de următoarele prețuri finale facturate plafonate:

 1. maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:
  1. Clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv.
  2. Clienţii casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate electric, necesare efectuării tratamentelor medicale.
  3. Clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani. Limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ.
  4. Clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până în 18 ani. Limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ.
 2. Pentru clienții casnici menționați la punctul (b), prețul final facturat plafonat se va aplica doar în baza confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse la furnizor: model cerere. Pentru luna ianuarie 2023, în locul confirmării medicale poate fi depusă și o declarație pe proprie răspundere.

  Pentru clienții casnici menționați la punctele (c) și (d), prețul final facturat plafonat se va aplica doar în baza completării și transmiterii unei cereri și unei declarații pe proprie răspundere: model cerere și declarație pe proprie răspundere.

  Pentru categoriile de clienți de la punctele (b), (c) și (d), prețul final plafonat se va aplica începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate mai sus. În plus, dacă aceste categorii de clienți utilizează locul de consum în calitate de chiriași, va fi necesară și transmiterea unei copii după contractul de închiriere.

  Documentele pot fi transmise folosind una dintre modalitățile de mai jos:

  email
  prin formularul de contact, subiectul Colectare documente plafonare persoane fizice, din categoria Plafonare prețuri energie ;
  alternate_email
  store
  la cel mai apropiat centru de relaţii clienţi.
 3. maximum 0,80 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh. Consumul de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh.

info
 • Prețul final facturat va avea întotdeauna valoarea cea mai mică, după caz, dintre prețul plafonat (în funcție de categoria de client și tranșele de consum), prețul contractual și prețul final calculat conform art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările în vigoare.
 • În cazul în care în urma regularizării suma plătită este mai mare de 100 lei, te rugăm să ne transmiți pe formularul de contact, copia actului de identitate codul IBAN și numele titularului de cont bancar pentru restituirea diferenței. Sumele mai mici de 100 lei vor fi compensate prin următoarele facturi de energie electrică

ISTORIC SCHEME SPRIJIN ENERGIE

 • Schema de sprijin valabilă în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022
 • Schema de sprijin valabilă în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2022

Întrebări frecvente

Mai este necesar să transmit indexul autocitit?

În continuare este foarte importantă transmiterea lunară a indexului autocitit. În acest fel, fiecare client se asigură că plătește consumul efectiv realizat, nu cel estimat. Mai multe detalii despre transmiterea indexului pot fi aflate aici.

Totodată, este important să iei în calcul și implementarea unor măsuri de eficiență energetică.

 • Pentru energie electrică: înlocuirea echipamentelor consumatoare de energie electrică cu unele care au un grad ridicat de eficiență, instalarea unor dispozitive inteligente care permit controlarea acestora și folosirea becurilor LED pentru sistemul de iluminat.
 • Pentru gaze naturale: instalarea unui termostat inteligent, înlocuirea centralei termice vechi și izolarea locuinței.

Sunt client casnic de gaze naturale. Trebuie să transmit o declarație pe proprie răspundere pentru a beneficia de preț plafonat începând cu 1 ianuarie 2023?

Nu, nu trebuie transmisă o declarație pe proprie răspundere. Clienții casnici de gaze naturale beneficiază în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025 de prețul plafonat de 0,31 lei/kWh (TVA inclus) fără a fi necesară transmiterea unor documente.


Sunt client casnic de energie electrică și am un singur loc de consum. Trebuie să transmit o declarație pe proprie răspundere pentru a beneficia de preț plafonat începând cu 1 ianuarie 2023?

Nu este necesar să transmiți o declarație pe proprie răspundere în cazul în care ai un singur loc de consum și vrei să beneficiezi de plafonarea prețului de energie electrică. Reține însă că poți beneficia de unul dintre următoarele prețuri plafonate la energia electrică în perioada 01.01.2023 – 31.03.2025 doar dacă te încadrezi în una dintre următoarele categorii de clienți:

 • preț plafonat de maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar în perioada 01.01.2023 – 31.03.2025 de către următoarele categorii de clienți:
  1. Clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv.
  2. Clienţii casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate electric, necesare efectuării tratamentelor medicale.
  3. Clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani. Limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ.
  4. Clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până în 18 ani. Limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ.
 • preț plafonat de maximum 0,80 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar în perioada 01.01.2023 – 31.03.2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh. Consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la cel mai mic preț dintre prețul contractual și prețul final plafonat de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.
 • preț plafonat de maximul 1,3 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar perioada 01.01.2023 – 31.03.2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum depășește 300 kWh.

Pentru clienții casnici menționați la punctul (b), prețul final facturat plafonat se va aplica doar în baza confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse la furnizor. Pentru luna ianuarie 2023, în locul confirmării medicale poate fi depusă și o declarație pe proprie răspundere.

Pentru clienții casnici menționați la punctele (c) și (d), prețul final facturat plafonat se va aplica doar în baza completării și transmiterii unei cereri și unei declarații pe proprie răspundere.

Prețul plafonat se va aplica începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus aceste documente. În plus, dacă aceste categorii de clienți utilizează locul de consum în calitate de chiriași, va fi necesară și transmiterea unei copii după contractul de închiriere.

Prețul final facturat va avea întotdeauna valoarea cea mai mică, după caz, dintre prețul plafonat (în funcție de categoria de client și tranșele de consum), prețul contractual și prețul final calculat conform art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările în vigoare.

1

CARE SUNT BENEFICIILE ASOCIAŢIEI PE CARE O REPREZINT?

Clienţii casnici (inclusiv asociațiile de proprietari) beneficiază de plafonarea preţurilor la energie electrică și gaze naturale, prin măsurile de sprijin prevăzute de OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 357/2022, prin OUG nr. 119/ 2022 și prin Legea nr. 206/ 2023.

2

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul plafonat de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus). Acest lucru înseamnă că furnizorul tău nu va putea depăși această valoare atunci când îți va emite facturile de gaze naturale. Prețul se va aplica pentru toți clienții casnici de gaze naturale (inclusiv asociațiile de proprietari), indiferent de consumul acestora, până la data de 31 martie 2025.

3

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ?

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, clienții finali casnici de energie electrică (inclusiv asociațiile de proprietari) vor beneficia de următoarele prețuri finale facturate plafonate:

  1. maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienții al căror consum lunar la locum de consum este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv;
  2. maximum 0,80 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienții al căror consum lunar la locum de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh. Consumul de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh.
info
 • Prețul final facturat va avea întotdeauna valoarea cea mai mică, după caz, dintre prețul plafonat (în funcție de categoria de client și tranșele de consum), prețul contractual și prețul final calculat conform art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările în vigoare.
 • În cazul în care în urma regularizării suma plătită este mai mare de 100 lei, te rugăm să ne transmiți pe formularul de contact, copia actului de identitate codul IBAN și numele titularului de cont bancar pentru restituirea diferenței. Sumele mai mici de 100 lei vor fi compensate prin următoarele facturi de energie electrică

ISTORIC SCHEME SPRIJIN ENERGIE

 • Schema de sprijin valabilă în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022
 • Schema de sprijin valabilă în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2022
1

CARE SUNT BENEFICIILE MELE?

Clienţii noncasnici beneficiază de plafonarea preţurilor la energie electrică și gaze naturale, prin măsurile de sprijin prevăzute de OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 357/2022, prin OUG nr. 119/ 2022 și prin Legea nr. 206/ 2023.
2

CARE ESTE PREŢUL PLAFONAT PENTRU GAZE NATURALE?

Ȋn perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, preţul plafonat la gaze naturale pentru clienţii noncasnici menţionati mai jos este de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus). Următoarele categorii de clienți noncasnici beneficiază de prețul plafonat aferent consumului de gaze naturale:

 • clienții noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh;
 • producătorii de energie termică;
 • clienţii noncasnici din cadrul parcurilor industriale și cei din cadrul sistemelor de distribuţie închise (în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025).

Clienții noncasnici cu un consum anual de gaze naturale mai mare de 50.000 MWh beneficiază de un preţ final facturat stabilit de către fiecare furnizor în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022.

3

CARE ESTE PRETUL PLAFONAT LA ENERGIE ELECTRICǍ?

Următoarele categorii de clienţi noncasnici vor beneficia de plafonarea preţurilor la energie electrică:

 1. Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru următoarele categorii de clienţi:
  • întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării și dezvoltării înterprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (IMM-uri);
  • operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
  • operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;
  • autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, judeţelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
  • institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  • instituţii publice, altele decât cele prevăzute mai sus, precum şi cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată.
 2. Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru consumul integral al următoarelor categorii de clienţi:
  • spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • unităţi de învăţământ publice și private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe, furnizori publici și privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. Plafonarea se aplică și pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinaţia de spitale.

Important: Pentru clienţii noncasnici care nu sunt prevăzuţi în categoriile menţionate mai sus, preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică este de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.

Modelul declaraţiei pe propria răspundere este disponibil aici și ne poate fi transmis prin intermediul formularului de contact online disponibil la adresa engie.ro/contact, alegând categoria “Plafonare preţuri energie”, subiectul “Colectare declarație pe proprie răspundere instituții/operatori economici”.

info
 • Prețul final facturat va avea întotdeauna valoarea cea mai mică, după caz, dintre prețul plafonat (în funcție de categoria de client și tranșele de consum), prețul contractual și prețul final calculat conform art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările în vigoare.
 • Preţul final facturat plafonat la energie electrică se va aplica doar în baza declaraţiei pe proprie răspundere, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii primirii acesteia la furnizor.
 • Clienţii care s-au încadrat în prevederile OUG nr.119/2022, art. 1, alin. 1, lit. c, d și e și care au transmis declaraţia pe proprie răspundere începând cu luna septembrie 2022, în baza art. II (1) din ordonanţa amintită, nu trebuie să transmită altă declaraţie.

ISTORIC SCHEME SPRIJIN ENERGIE

 • Schema de sprijin valabilă în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022
 • Schema de sprijin valabilă în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2022

Întrebări frecvente

Mai este necesară completarea și transmiterea anumitor documente?

Da. Prețul final facturat plafonat la energie electrică se va aplica doar în baza declaraţiei pe propria răspundere, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii acesteia la furnizor.

Modelul declaraţiei pe proprie răspundere este disponibil aici și ne poate fi poate transmis prin formularul de contact de la adresa engie.ro/contact/, selectând categoria „Plafonare preţuri energie”, subiectul „Colectare declaraţie pe proprie răspundere instituţii/operatori economici”.


Dacă un client noncasnic de energie electrică a transmis declaraţia pe propria răspundere anterior intrării în vigoare a Legii nr.357/2022, trebuie să mai trimită o dată documentul?

Clienții care s-au încadrat în prevederile OUG nr. 119/2022, art. 1, alin. 1, lit. c), d) și e) și care au transmis declarația pe proprie răspundere începând cu luna septembrie 2022, în baza art. II (1) din ordonanța amintită, nu trebuie să transmită altă declarație. Doar pentru clienţii care nu au trimis declaraţia până la data intrării în vigoare a Legii nr.357/2022 sau pentru cei din categoriile nou incluse în legea menţionată este necesara transmiterea documentului.


Cum pot optimiza consumul de energie?

Măsurile de eficiență energetică care contribuie la optimizarea consumului și la îmbunatățirea performanței companiei:

 • pentru gaze naturale: soluții tehnice de optimizare a consumului de gaze naturale pornind de la monitorizarea fluxurilor energetice sau recuperarea gazelor arse la cazanele existente;
 • pentru energie electrică: adoptarea unor soluții de management energetic care includ sistemele de măsurare și monitorizare a consumului de energie, sistemele de cogenerare și trigenerare sau soluții de iluminat de tip LED.

Ce modificări a adus Legea nr. 357/2022 în ceea ce privește preţul final facturat pentru clienţii noncasnici de gaze naturale cu un consum mai mare de 50.000 MWh?

Potrivit art. 5 alin. 1 din OUG nr. 27/2022, cu modificările aduse de OUG 119/2022 și Legea nr. 357/2022:

În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

 1. componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6;
 2. componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4;
 3. componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
 4. componentele reprezentate de TVA şi accize.

Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

În cazul în care preţul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienţii finali prevăzuţi la alin. (1) este mai mic decât preţul final rezultat prin aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică preţul contractual.

keyboard_arrow_up