Plafonarea prețurilor la energie
în perioada 1 aprilie 2022- 31 martie 2023

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 27/2022, completată și modificată de Legea nr. 206/2022, pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 este stabilită o schemă de sprijin pentru clienții de energie electrică și gaze naturale. Aceste măsuri sunt implementate în continuare cu susținerea furnizorului tău, ENGIE, și au ca scop protejarea clienților finali de efectele măririi prețurilor de vânzare a energiei.

priority_high

IMPORTANT:
În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 a fost valabilă schema de sprijin pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie, conform Ordonanței de Urgență nr. 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare).

Selectează categoria de client în care te încadrezi și află care este
schema ta de sprijin în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.

1

CARE SUNT BENEFICIILE MELE?

Schema de sprijin aprobată prin OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare) conține măsuri aplicabile clienților finali din piața de energie în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, cu scopul protejării acestora de efectele măririi prețurilor de vânzare a energiei.

Față de măsurile anterioare, prin actuala schemă de sprijin vei beneficia doar de plafonarea prețurilor de energie electrică și gaze naturale în perioada 01.04.2022 – 31.03.2023. Deși compensarea facturilor nu mai este valabilă pentru nicio categorie de client, de această dată vor beneficia mai mulți clienți de plafonarea prețurilor la energie, conform noii scheme de sprijin.

Ca și până acum, nu este necesar să ne transmiți informații sau documente.

info

Este important de reținut că în perioada următoare este posibil să regăsești în factura ta de energie efectele ambelor scheme de sprijin, atât ale schemei de sprijin aplicate în perioada 01.11.2021-31.03.2022, conform OUG 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare), cât și ale noii scheme de sprijin aplicate în perioada 01.04.2022-31.03.2021 conform OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare).

2

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul plafonat de gaze naturale pentru clienții casnici este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus). Acest lucru înseamnă că furnizorul tău nu va putea depăși această valoare atunci când îți va emite facturile de gaze naturale. Prețul se va aplica pentru toți clienții de gaze naturale, indiferent de consumul acestora, până la data de 31 martie 2023.

3

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ?

Prețul plafonat de energie electrică pentru clienții casnici se va aplica în funcție de consumul mediu lunar din anul 2021. Astfel, prețul final facturat este:

 • maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 kWh;
 • maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 kWh inclusiv.

Clienţii finali casnici de energie electrică care au avut în 2021 un consum mediu lunar de peste 300 kWh/loc de consum vor fi facturați de către fiecare furnizor cu prețul cel mai mic dintre următoarele: prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022 și prețul din contractul de furnizare energie electrică în vigoare.

4

DIN CE ESTE COMPUS PREȚUL FINAL FACTURAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul final facturat de gaze naturale este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție care este stabilită lunar, conform condițiilor prevăzute la art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componenta de furnizare, în valoare de 0,012 lei/kWh* (respectiv 3,8% din prețul final), ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, conform condițiilor prevăzute la art. 4 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție, transport și înmagazinare aferente gazelor naturale;
 • componenta reprezentată de TVA, mai precis 19% din prețul final.

Prețul final facturat de gaze naturale va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție (producție locală, import, înmagazinare), însă nu va putea depăși valoarea de 0,31 lei/kWh (TVA inclus) aferentă prețului plafonat la gaze naturale pentru clienții casnici.

*În cazul furnizării de ultimă instanță, componenta de furnizare este în valoare de 0,0135 lei/kWh (respectiv 4% din prețul final).

5

DIN CE ESTE COMPUS PREȚUL FINAL FACTURAT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ?

Prețul final facturat de energie electrică este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție (energia activă) care este stabilită lunar, conform condițiilor prevăzute la:
  • art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 300 kWh;
  • art. 6 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 depășește 300 kWh;
 • componenta de furnizare, în valoare de 0,073 lei/kWh, ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, conform condițiilor prevăzute la art. 4 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport a energiei electrice;
 • componentele reprezentate de taxe, accize și contribuții, inclusiv contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe bază cererii de energie termică utilă și contravaloarea certificatelor verzi aferente producției de energie din surse regenerabile;
 • componenta reprezentată de TVA, mai precis 19% din prețul final.

Prețul final facturat de energie electrică va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție, însă nu va putea depăși valorile prețurilor plafonate la energie electrică pentru clienții casnici: maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus) pentru un consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 mai mic sau egal cu 100 kWh și maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus) pentru un consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 cuprins între 100 kWh și 300 kWh inclusiv.

6

CARE SUNT MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ADUSE DE LEGEA NR. 206/2022?

Prevederile Legii nr. 206/2022 care modifică și completează OUG nr. 27/2022 se aplică pentru facturile emise în baza consumului înregistrat în perioada 14 iulie 2022 – 31 martie 2023 și nu se vor aplica retroactiv.

Clienţii finali casnici de gaze naturale și energie electrică (care au avut în 2021 un consum mediu lunar de până la 300 kWh/loc de consum) vor fi facturați de către fiecare furnizor cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre:

 • prețul final plafonat prevăzut la art. 1 din OUG nr. 27/2022;
 • prețul din contractul de furnizare în vigoare;
 • prețul final calculat conform prevederilor OUG nr. 27/2022.

Pentru acești clienți facturile vor fi emise de fiecare dată luând în calcul cel mai mic preţ dintre cele trei enumerate mai sus, iar acestea vor putea fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

Clienţii finali de energie electrică care au avut în 2021 un consum mediu lunar de peste 300 kWh/loc de consum vor fi facturați de către fiecare furnizor cu:

  • prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022 (cu completările și modificările ulterioare) - acesta va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție;
sau
 • prețul din contractul de furnizare energie electrică în vigoare, dacă acesta este mai mic decât prețul calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022.

Pentru acești clienți facturile vor fi emise de fiecare dată luând în calcul cel mai mic preţ dintre cele două enumerate mai sus, iar acestea vor putea fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

info
 • În cazul în care oferta de preț în vigoare include un abonament, compania noastră nu va percepe contravaloarea abonamentului în perioada de aplicare a OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), exceptând ofertele care au incluse prestarea unui serviciu tehnic de verificare/revizie periodică pentru instalația de gaz și centrala termică.
 • În cazul clienților de energie electrică care:
  • nu se încadrează în tranșele de consum întrucât au avut un consum mediu lunar, în 2021, de peste 300 kWh, dar se încadrează în aceste tranșe cu consumul din anul 2022,
  • s-au racordat la sistemul de distribuție începând cu 1 ianuarie 2022,
  furnizorii vor emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare a consumului facturat anterior, corespunzător perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe. Prețul final utilizat pentru calculul acestei facturi de regularizare va fi stabilit în funcție de încadrarea în noua tranșă de consum a locului de consum.
priority_high

IMPORTANT: În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 a fost valabilă schema de sprijin pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie, conform Ordonanței de Urgență 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare).

Întrebări frecvente

Cum pot afla care este consumul meu mediu lunar de energie electrică realizat în anul 2021?

Pentru a consulta consumul mediu lunar facturat în anul 2021, poți accesa contul online, secțiunea Istoric facturi. Aici îți recomandăm să selectezi perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 și să consulți valorile din Grafic consum (realizat în baza consumului facturat: citit, autocitit sau estimat). Pentru determinarea cantității efectiv consumate în anul 2021, ENGIE va lua în calcul consumul mediu lunar realizat la locul de consum, în anul 2021.


Mai este necesar să transmit indexul autocitit?

În continuare este foarte importantă transmiterea lunară a indexului autocitit. În acest fel, fiecare client se asigură că plătește consumul efectiv realizat, nu cel estimat. Mai multe detalii despre transmiterea indexului pot fi aflate aici.

Totodată, este important să iei în calcul și implementarea unor măsuri de eficiență energetică.

 • Pentru energie electrică: înlocuirea echipamentelor consumatoare de energie electrică cu unele care au un grad ridicat de eficiență, instalarea unor dispozitive inteligente care permit controlarea acestora și folosirea becurilor LED pentru sistemul de iluminat.
 • Pentru gaze naturale: instalarea unui termostat inteligent, înlocuirea centralei termice vechi și izolarea locuinței.
1

CARE SUNT BENEFICIILE ASOCIAŢIEI PE CARE O REPREZINT?

Schema de sprijin aprobată prin OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare) conține măsuri aplicabile clienților finali din piața de energie în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, cu scopul protejării acestora de efectele măririi prețurilor de vânzare a energiei.

Față de măsurile anterioare, prin actuala schemă de sprijin asociațiile de proprietari vor beneficia doar de plafonarea prețurilor de energie electrică și gaze naturale în perioada 01.04.2022 – 31.03.2023. Deși compensarea facturilor nu mai este valabilă pentru nicio categorie de client, de această dată vor beneficia mai mulți clienți de plafonarea prețurilor la energie, conform noii scheme de sprijin.

info

Este important de reținut că în perioada următoare este posibil să regăsești în factura de energie efectele ambelor scheme de sprijin atât ale schemei de sprijin aplicate în perioada 01.11.2021-31.03.2022 conform OUG 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare), cât și ale noii scheme de sprijin aplicate în perioada 01.04.2022-31.03.2021 conform OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare).

2

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul plafonat de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus). Acest lucru înseamnă că furnizorul tău nu va putea depăși această valoare atunci când îți va emite facturile de gaze naturale. Prețul se va aplica pentru toți clienții casnici de gaze naturale (inclusiv cei care fac parte din asociații de proprietari), indiferent de consumul acestora, până la data de 31 martie 2023.

3

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ?

Prețul plafonat de energie electrică pentru clienții casnici (inclusiv cei care fac parte din asociații de proprietari) se va aplica în funcție de consumul mediu lunar din anul 2021. Astfel, prețul final facturat de furnizorul tău este:

 • maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 kWh;
 • maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 kWh inclusiv.

Clienţii finali casnici de energie electrică care au avut în 2021 un consum mediu lunar de peste 300 kWh/loc de consum vor fi facturați de către fiecare furnizor cu prețul cel mai mic dintre următoarele: prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022 și prețul din contractul de furnizare energie electrică în vigoare.

În cazul clienților casnici care fac parte dintr-o asociație de proprietari racordată la sistemul de distribuție printr-o instalație comună cu un singur contor, consumul mediu lunar realizat în anul 2021 va fi calculat prin împărțirea consumului total al asociației de proprietari înregistrat în anul 2021 la numărul de luni (12) și la numărul de spații locative care fac parte din respectiva asociație.

Pentru ca asociația de proprietari pe care o reprezinți să beneficieze de plafonarea prețurilor de energie electrică, este necesar să ne trimiți un formular din care să reiasă numărul spațiilor locative, pe unul dintre canelele de contact de mai jos. Modelul este disponibil aici.

4

DIN CE ESTE COMPUS PREȚUL FINAL FACTURAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul final facturat de gaze naturale este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție, care este stabilită lunar, conform condițiilor prevăzute la art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componenta de furnizare, în valoare de 0,012 lei/kWh* (respectiv 3,8% din prețul final), ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, conform condițiilor prevăzute la art. 4 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție, transport și înmagazinare aferente gazelor naturale;
 • componenta reprezentată de TVA, mai precis 19% din prețul final.

Prețul final facturat de gaze naturale va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție (producție locală, import, înmagazinare), însă nu va putea depăși valoarea de 0,31 lei/kWh (TVA inclus) aferentă prețului plafonat la gaze naturale pentru clienții casnici.

*În cazul furnizării de ultimă instanță, componenta de furnizare este în valoare de 0,0135 lei/kWh (respectiv 4% din prețul final).

5

DIN CE ESTE COMPUS PREȚUL FINAL FACTURAT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ?

Prețul final facturat de energie electrică este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție (energia activă) care este stabilită lunar, conform condițiilor prevăzute la:
  • art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 300 kWh;
  • art. 6 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 depășește 300 kWh;
 • componenta de furnizare, în valoare de 0,073 lei/kWh, ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, conform condițiilor prevăzute la art. 4 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport a energiei electrice;
 • componentele reprezentate de taxe, accize și contribuții, inclusiv contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe bază cererii de energie termică utilă și contravaloarea certificatelor verzi aferente producției de energie din surse regenerabile;
 • componenta reprezentată de TVA, mai precis 19% din prețul final.

Prețul final facturat de energie electrică va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție, însă nu va putea depăși valorile prețurilor plafonate la energie electrică pentru clienții casnici: maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus) pentru un consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 mai mic sau egal cu 100 kWh și maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus) pentru un consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 cuprins între 100 kWh și 300 kWh inclusiv.

6

CARE SUNT MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ADUSE DE LEGEA NR. 206/2022?

Prevederile Legii nr. 206/2022 care modifică și completează OUG nr. 27/2022 se aplică pentru facturile emise în baza consumului înregistrat în perioada 14 iulie 2022 – 31 martie 2023 și nu se vor aplica retroactiv.

Clienţii finali casnici de gaze naturale și energie electrică (care au avut în 2021 un consum mediu lunar de până la 300 kWh/loc de consum) vor fi facturați de către fiecare furnizor cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre:

 • prețul final plafonat prevăzut la art. 1 din OUG nr. 27/2022;
 • prețul din contractul de furnizare în vigoare;
 • prețul final calculat conform prevederilor OUG nr. 27/2022.

Pentru acești clienți facturile vor fi emise de fiecare dată luând în calcul cel mai mic preţ dintre cele trei enumerate mai sus, iar acestea vor putea fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

Clienţii finali de energie electrică care au avut în 2021 un consum mediu lunar de peste 300 kWh/loc de consum vor fi facturați de către fiecare furnizor cu:

 • prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022 (cu completările și modificările ulterioare) - acesta va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție;
 • sau
 • prețul din contractul de furnizare energie electrică în vigoare, dacă acesta este mai mic decât prețul calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022.

Pentru acești clienți facturile vor fi emise de fiecare dată luând în calcul cel mai mic preţ dintre cele două enumerate mai sus, iar acestea vor putea fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

info
 • În cazul în care oferta de preț în vigoare include un abonament, compania noastră nu va percepe contravaloarea abonamentului în perioada de aplicare a OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), exceptând ofertele care au incluse prestarea unui serviciu tehnic de verificare/revizie periodică pentru instalația de gaz și centrala termică.
 • În cazul clienților de energie electrică care:
  • nu se încadrează în tranșele de consum întrucât au avut un consum mediu lunar, în 2021, de peste 300 kWh, dar se încadrează în aceste tranșe cu consumul din anul 2022,
  • s-au racordat la sistemul de distribuție începând cu 1 ianuarie 2022,
  furnizorii vor emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare a consumului facturat anterior, corespunzător perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe. Prețul final utilizat pentru calculul acestei facturi de regularizare va fi stabilit în funcție de încadrarea în noua tranșă de consum conform a locului de consum.
priority_high

IMPORTANT: În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 a fost valabilă schema de sprijin pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie, conform Ordonanței de Urgență 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare).

Întrebări frecvente

Cum pot afla care este consumul meu mediu lunar de energie electrică realizat în anul 2021?

Pentru a consulta consumul mediu lunar facturat în anul 2021, poți accesa contul online, secțiunea Istoric facturi. Aici îți recomandăm să selectezi perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 și să consulți valorile din Grafic consum (realizat în baza consumului facturat: citit, autocitit sau estimat). Pentru determinarea cantității efectiv consumate în anul 2021, ENGIE va lua în calcul consumul mediu lunar realizat la locul de consum, în anul 2021.


Asociațiile de proprietari vor beneficia de plafonarea prețurilor de energie?

Da, conform OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), plafonarea prețurilor de energie electrică și gaze naturale se aplică și clienților casnici care fac parte din condominii, asociații de proprietari, asociații de locatari și cartiere de tip rezidențial.

În cazul prețului plafonat la energie electrică trebuie să se respecte încadrarea în cele 2 tranșe de consum prezentate mai sus. Așadar, în cazul clienților casnici care fac parte dintr-o asociație de proprietari racordată la sistemul de distribuție printr-o instalație comună cu un singur contor, consumul mediu lunar realizat în anul 2021 va fi calculat prin împărțirea consumului total al asociației de proprietari înregistrat în anul 2021 la numărul de luni (12) și la numărul de spații locative care fac parte din respectiva asociație.

Pentru ca asociația de proprietari pe care o reprezinți să beneficieze de plafonarea prețurilor de energie electrică, este necesar să ne trimiți un formular din care să reiasă numărul spațiilor locative, pe unul dintre canelele de contact de mai jos. Modelul este disponibil aici.

1

CARE SUNT BENEFICIILE MELE?

Schema de sprijin aprobată prin OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare) conține măsuri aplicabile clienților finali din piața de energie în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, cu scopul protejării acestora de efectele măririi prețurilor de vânzare a energiei.

În comparație cu schema de sprijin anterioară, clienții noncasnici beneficiază doar de plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023. Numărul clienților noncasnici care vor beneficia de plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale este mai mare conform noii scheme de sprijin.

Pentru a beneficia de măsurile aplicabile privind plafonarea prețurilor, nu este necesară transmiterea unor informații sau documente din partea clienților.

info

Este important de reținut că în facturile de energie emise în perioada următoare este posibil să se regăsească efectele ambelor scheme de sprijin: atât ale schemei de sprijin aplicate în perioada 01.11.2021-31.03.2022 conform OUG 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare), cât și ale noii scheme de sprijin aplicate în perioada 01.04.2022-31.03.2021 conform OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare).

2

CARE ESTE PREŢUL PLAFONAT PENTRU GAZE NATURALE?

În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, prețul plafonat la gaze naturale pentru clienții noncasnici menționați mai jos este de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus). Următoarele categorii de clienți noncasnici beneficiază de prețul plafonat aferent consumului de gaze naturale:

 • clienții noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 este de cel mult 50.000 MWh;
 • producătorii de energie termică.

Clienţii finali noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 este de peste 50.000 MWh/loc de consum vor fi facturați de către fiecare furnizor cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre prețul din contractul de furnizare gaze naturale în vigoare și prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022.

3

CARE ESTE PREȚUL PLAFONAT LA ENERGIE ELECTRICĂ?

În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, prețul plafonat la energie electrică pentru clienții noncasnici este de maximum 1 leu/kWh (TVA inclus), cu excepția categoriilor de clienți de mai jos:

 • clienții noncasnici care au beneficiat de prevederile OUG nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021;
 • operatorii economici a căror activitate specifică este producerea de energie electrică. Prosumatorii nu sunt considerați producători de energie electrică în sensul art. 1 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare).
4

DIN CE ESTE COMPUS PREȚUL FINAL FACTURAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul final facturat pentru gaze naturale este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție care este stabilită lunar conform condițiilor prevăzute la art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componenta de furnizare în valoare de 0,012 lei/kWh*, ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, conform condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate, stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție, transport și înmagazinare gaze naturale;
 • componentele reprezentate de taxe și contribuții, respectiv accize și TVA.

Prețul final facturat de gaze naturale va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție (producție locală, import, înmagazinare), însă nu va putea depăși valoarea de 0,37 lei/kWh (TVA inclus) aferentă prețului plafonat pentru clienții noncasnici menționați mai sus.

*În cazul furnizării de ultimă instanță, componenta de furnizare este în valoare de 0,0135 lei/kWh (respectiv 4% din prețul final).

5

DIN CE ESTE COMPUS PREŢUL FINAL FACTURAT PENTRU ENERGIE ELECTRICǍ?

Prețul final facturat pentru energie electrică este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție (energia activă) care este stabilită lunar conform condițiilor prevăzute la art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componenta de furnizare în valoare de 0,073 lei/kWh, ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, conform condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport a energiei electrice;
 • componentele reprezentate de taxe, contribuții, accize și TVA, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe bază cererii de energie termică utilă și contravaloarea certificatelor verzi aferente producției de energie din surse regenerabile.

Prețul final facturat pentru energie electrică va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți, fiind posibil ca acesta să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție, însă fără a depăși valoarea de 1 leu/kWh (TVA inclus) aferentă prețului plafonat pentru clienții noncasnici, cu excepțiile menționate mai sus.

6

CARE SUNT MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ADUSE DE LEGEA NR. 206/2022?

Potrivit prevederilor din Legea nr. 206/2022, începând cu data de 14 iulie 2022, clienţii finali noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 este de cel mult 50.000 MWh/loc de consum vor fi facturați de către fiecare furnizor cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre:

 • prețul final plafonat de maximum 0,37 lei/kWh (cu TVA inclus) prevăzut la art. 1, alin. (2) din OUG nr. 27/2022;
 • prețul din contractul de furnizare gaze naturale în vigoare;
 • prețul final calculat conform prevederilor OUG nr. 27/2022. Acesta va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție (producție locală, import, înmagazinare), însă fără a depăși valoarea de 0,37 lei/kWh (TVA inclus).

Astfel, pentru emiterea facturii de gaze naturale va fi luat în calcul, în fiecare lună, cel mai mic preţ dintre cele trei enumerate mai sus, iar acestea vor putea fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

Clienţii finali noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 este de peste 50.000 MWh/loc de consum vor fi facturați de către fiecare furnizor cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre:

 • prețul din contractul de furnizare gaze naturale în vigoare;
 • prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022. Acesta va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție (producție locală, import, înmagazinare).

Astfel, pentru emiterea facturii de gaze naturale va fi luat în calcul, în fiecare lună, cel mai mic preţ dintre cele două enumerate mai sus, iar acestea vor putea fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

Clienţii finali noncasnici de energie electrică exceptaţi de la plafonare, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (8), vor fi facturați de către fiecare furnizor în conformitate cu prevederile art.5, alin (4), cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre:

 • prețul din contractul de furnizare energie electrică în vigoare;
 • prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022. Acesta va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție (producție locală sau import).

Astfel, pentru emiterea facturii de energie electrică va fi luat în calcul, în fiecare lună, cel mai mic preţ dintre cele două enumerate mai sus, iar acestea vor putea fi consultate în Anexa de preţ, care este transmisă împreună cu factura.

Prevederile Legii nr. 206/2022 nu se vor aplica retroactiv, ci doar pentru facturile de gaze naturale/energie electrică emise în baza consumului înregistrat în perioada 14 iulie 2022 – 31 martie 2023.

info
 • Plafonarea prețului la gaze naturale și energie electrică se aplică și clienților care s-au racordat la sistemul de distribuție după data de 1 ianuarie 2022.
priority_high

IMPORTANT: În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 a fost valabilă schema de sprijin pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie, conform Ordonanței de Urgență 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare).

Întrebări frecvente

Cum pot afla care este consumul meu mediu lunar de gaze naturale realizat în anul 2021?

Pentru a consulta consumul mediu lunar facturat în anul 2021, poți accesa contul online, secțiunea Istoric facturi. Aici îți recomandăm să selectezi perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 și să consulți valorile din Grafic consum (realizat în baza consumului facturat: citit, autocitit sau estimat). Pentru determinarea cantității efectiv consumate în anul 2021, ENGIE Romania va lua în calcul consumul mediu lunar realizat la locul de consum, în anul 2021.


Cum pot optimiza consumul de energie?

Măsurile de eficiență energetică care contribuie la optimizarea consumului și la îmbunatățirea performanței companiei:

 • pentru gaze naturale: soluții tehnice de optimizare a consumului de gaze naturale pornind de la monitorizarea fluxurilor energetice sau recuperarea gazelor arse la cazanele existente;
 • pentru energie electrică: adoptarea unor soluții de management energetic care includ sistemele de măsurare și monitorizare a consumului de energie, sistemele de cogenerare și trigenerare sau soluții de iluminat de tip LED

Mai este necesară completarea și transmiterea anumitor documente?

Pentru a beneficia de schema de sprijin privind plafonarea prețurilor, nu mai este necesară transmiterea anumitor documente, plafonarea aplicându-se automat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 clienților noncasnici, cu excepția clienților menționați mai sus.

keyboard_arrow_up