Call Center

Disponibil Luni - Vineri În intervalul orar 08:30 - 19:00

Plătește online

Sigur şi rapid, plăteşti online factura ENGIE fără să te autentifici în cont.

Agenția online

Agenţia online este platforma ENGIE unde puteţi transmite indexul autocitit, vizualiza istoricul facturilor şi al consumului, puteţi plăti factura online şi nu numai.

Descarcă aplicaţia

Viața înseamnă dinamism! Acum nu mai ai grija facturilor, plăților și transmiterii indexului autocitit: le ai pe toate în aplicația mobilă engiemobile.  

Utile

Aici poţi accesa rapid cele mai importante informaţii despre factură, modalităţi de plată sau alte subiecte de interes pentru tine.  

Urgenţe gaze

Anunţă orice defecţiune tehnică a instalaţiei de gaze naturale la numerele de telefon:
021 9281 - Număr unic la nivel naţional 0800 877 778 - TelVerde
Acces rapid

Informare privind factura de furnizare gaze naturale

GDF SUEZ Energy România revine la modalitatea de transmitere lunară a facturii, începând cu facturile emise după data de 26 octombrie 2015.

În ambele modalități de transmitere a facturilor – anterioară (o dată la 3 luni) și actuală (lunară) – cantităţile de gaze naturale facturate, inclusiv cele estimate, sunt determinate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 77/2009, astfel: 2 luni de consumuri estimate (în cazul în care clientul nu transmite pentru aceste luni indexul autocitit în perioada de transmitere precizată pe factura de gaze naturale), urmate de o lună de regularizare consum, o dată la 3 luni (în baza indexului citit de către Operatorul Sistemului de Distribuţie a gazelor naturale).

Vă reamintim că aveţi posibilitatea de a transmite lunar indexul autocitit aferent consumului de gaze naturale în condiţiile şi la termenele precizate pe factură, prin următoarele modalităţi gratuite:

  1. în contul dumneavoastră din Agenţia online, care poate fi accesat de la orice calculator sau dispozitiv mobil, cu conexiune la Internet;
  2. în aplicaţia mobilă engiemobile.ro, care poate fi descărcată din Apple Store șiGoogle Play;
  3. prin apel telefonic la 0800 800 200.

Vă mulțumim.

Echipa GDF SUEZ Energy România

___________________________________________________________________________________________

Activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale către clienţii casnici este realizată în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.

Mai jos, regăsiţi extrase din Ordinul ANRE nr. 77/2009:

  • ANEXA 2A, care reglementează printre altele, modalitatea de determinare a consumului de gaze naturale facturate:

“Art. 4 – (1) Cantităţile de gaze naturale furnizate consumatorului se stabilesc lunar, în conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform Anexei nr. 2, program prevăzut în contractul de furnizare.

(2) Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor.

(3) Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării contravalorii serviciului de furnizare reglementată, se determină în următoarea ordine de prioritate: a) prin citire de către personalul împuternicit de către furnizor; b) prin autocitire; c) pe baza cantităţilor prevăzute în Programul de consum.

Art. 5. – Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementată, facturate lunar, se face pe baza indexului echipamentului de măsurare, citit o dată la 3 luni.”

  •  ANEXA 2 care reglementează programul de consum:

“Art. 1. – (1) Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantităţilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturării cantităţilor de energie estimate lunar.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor.

Art. 2. – În cazul în care consumul înregistrat prin citire este mai mic decât consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare.”