Noutăți Utile

Informații despre factura de regularizare

În contextul actual al pieței de energie, transmiterea lunară a indexului a devenit și mai importantă, deoarece este o modalitate de a plăti mereu exact atât cât consumi și nu valoarea unui consum estimat. Astfel, furnizorul tău nu va fi nevoit să iți emită factura în baza unui consum estimat, iar tu vei evita diferențele mari din factura de regularizare.

Ce este factura de regularizare?

Este factura emisă în baza indexului citit de către operatorul de distribuție. Ea conține diferența dintre consumul efectiv, înregistrat în perioada de regularizare menționată pe factură în baza indexului citit, și consumul estimat și facturat pentru aceeași perioadă.

Condiția pentru existența unei facturi de regularizare o reprezintă cel puțin o lună în care consumul a fost estimat de către furnizor, neexistând un index citit sau autocitit pentru locul tău de consum. Dacă nu transmiți indexul, iar în luna respectivă nici distribuitorul tău nu citește contorul, consumul se facturează, potrivit legislației actuale, folosind un index estimat în baza convenției de consum. Această convenție este stabilită la semnarea contractului și poate fi modificată oricând prin contactarea furnizorului tău, atunci când consideri că valorile comunicate anterior nu mai corespund cu nivelul tău de consum lunar.

Emiterea unei facturi de regularizare este declanșată de primul index citit pentru un loc de consum, după o perioadă în care pentru respectivul loc de consum a fost efectuată facturarea în baza unui consum estimat.

Cât de des se realizează regularizarea?

Regularizarea se realizează de fiecare dată când operatorul de distribuție citește indexul, iar perioada regularizată este cea cuprinsă între două citiri consecutive ale indexului de către operatorul de distribuție.

Ce conține factura de regularizare?

În factura de regularizare a consumului vei regăsi informații cu privire la consumul citit de operatorul de distribuție, diferența dintre consumul efectiv înregistrat (citit) și consumul estimat din convenția de consum, facturat pentru perioada în care nu ai trimis indexul autocitit.

Astfel, modul de calcul pentru consumul regularizat este următorul:

Energie electrică: Consum [kWh] = index nou citit [kWh] – index vechi citit [kWh]

Gaze naturale: Consum [mc] = index nou citit [mc] – index vechi citit [mc]. Potrivit legislației, această cantitate va fi convertită în kWh pentru a se realiza facturarea, urmând regula descrisă mai jos.

ENGIE Romania menționează pe factura de gaze naturale: valoarea consumului in mc, cantitatea de unități de energie și valoarea PCS-ului aferent facturării, astfel încât puteți verifica rapid modalitatea de conversie aplicând formula de calcul : Energia (kWh) = valoarea PCS x volumul de gaz consumat (mc).

În prima factură emisă după citirea indexului se află consumul regularizat și, dacă acesta este mai mare decât consumul estimat, diferența trebuie achitată de client. În cazul în care consumul regularizat este mai mic decât consumul estimat și suma plătită în plus depășește 100 lei, furnizorul va restitui clientului această sumă conform prevederilor legale și contractuale.

Din ce cauză pot apărea diferențe mari de consum între o factură de regularizare și o factură emisă în baza unui consum estimat?

Diferențele pot apărea atunci când nu transmiți lunar indexul autocitit, care să reflecte consumul înregistrat la locul de consum.

Astfel, în cazul în care apar diferențe mari între consumul estimat și cel înregistrat, poți solicita modificarea convenției de consum (stabilită la încheierea contractului), astfel incat să fie adaptată consumului efectiv de la locul de consum.

În cazul în care ai sesizat o eroare în citirea indexului de către operatorul de distribuție, ne poți contacta prin formularul de contact disponibil pe engie.ro/contact/ sau prin telefon, la numărul de Call Center 021.9366, iar noi vom verifica și remedia situația cu operatorul de distribuție.

Ce se întâmplă dacă nu permit accesul reprezentantului operatorului de distribuție pentru citirea indexului?

Potrivit legislației* și prevederilor contractuale, ai obligaţia de a permite accesul reprezentantului operatorului de distribuţie la contor, pentru citirea indexului, în baza căruia furnizorul va emite factura de regularizare. Nerespectarea acestei obligații poate duce la sistarea alimentării cu energie electrică sau gaze naturale.

Dacă într-o anumită lună nu s-a putut permite accesul reprezentantului operatorului de distribuție la contor pentru citirea indexului, factura de regularizare se va emite la următoarea citire și va cuprinde întreaga perioadă dintre citirile efectuate de operatorul de distribuție.

*Energie electrică- Conform prevederilor din Contractul cadru de distribuție încheiat între părți și aprobat prin Ordinul ANRE nr. 90/2015 (cu modificările și completările ulterioare), inclusiv dispozițiile din Anexa 2 – Condiții generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice din acelaşi act normativ.

*Gaze naturale- Conform prevederilor din Contractul cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/2015

Cum poți evita diferențe de consum mari la factura de regularizare?

Dacă transmiți lunar, cu regularitate, indexul autocitit, nu vei avea consum estimat și, prin urmare, nu va fi nevoie să fie regularizat consumul, dacă indexul citit de operator corespunde cu cel comunicat de tine prin autocitire. Indexul autocitit este indexul trimis de tine în intervalul de transmitere afișat pe factură.

În luna în care este efectuată citirea de către operatorul de distribuție, acest index citit va fi luat în considerare în calculul consumului și nu indexul autocitit, chiar dacă acesta din urmă a fost transmis în perioada dedicată, pe factură fiind menționat indexul citit de către operatorul de distribuție.

Astfel, plătești mereu cât consumi!

keyboard_arrow_up