Legislative

Procedură servicii tehnice ale instalațiilor de gaze naturale

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 179/2015, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face, în baza:

Contractului de prestări servicii, încheiat cu un operator economic autorizat (O.E.) de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.);

Notificării trimise de Furnizorul de gaze naturale, în acest caz, ENGIE Romania*;

Documentației tehnice ce a stat la baza execuției instalației de utilizare a gazelor naturale, avizată de către O.S. (operatorul de sistem) sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz**.

*Notificarea se va transmite de către Furnizor, în acest caz, ENGIE Romania, clientului final, din oficiu, în situațiile de scadență a verificării/reviziei periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care se realizează la 2 ani pentru verificare, respectiv 10 ani pentru revizie, cu minim 60 de zile înainte de data scadentă de verificare/revizie.

Notificarea poate fi solicitată furnizorului de gaze naturale și la cererea clientului final și/sau în situația în care a trecut o perioada mai mare de 6 luni de la întreruperea utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale și/sau după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare.

** În cazul în care clientul final nu deține documentația tehnică, acesta are obligația să solicite, direct sau prin intermediul O.E. (operatorului economic) cu care a încheiat contractul de prestări servicii, o copie a acesteia de la O.S. sau de la O.E. autorizat de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) care a executat inițial instalația de utilizare.

Dacă O.S. sau O.E. autorizat A.N.R.E. care a executat inițial instalația de utilizare nu deține documentația tehnică sau aceasta nu corespunde cu tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de la locul de consum, clientul final are obligația să reconstituie, prin intermediul unui O.E. care deține autorizație A.N.R.E. pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, conform Ordinului nr. 179/2015, art. 6, pct-ele 6),7),8).

Important!

Notificarea este un document care trebuie păstrat de clientul final în vederea realizării verificării/reviziei periodice de către operatorul economic (O.E.) autorizat A.N.R.E. 

Notificarea conține informații despre ultima verificare/revizie periodică realizată și despre numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune.

Clientul final are obligația să efectueze verificările/reviziile tehnice atât ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale individuale, cât și a celor comune, exclusiv prin intermediul unui O.E. autorizat de A.N.R.E., în baza unui contract de prestări servicii, până la data scadentă a verificării/reviziei, iar nerespectarea acestor obligații conduce la asumarea răspunderii clientului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 179/2015.

Lista operatorilor economici autorizați A.N.R.E. poate fi consultată aici.

Menționăm că pentru efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice, alături de documentele specificate la punctele 1,2,3, clientului final are obligația de a prezenta O.E. și alte documente, după caz:

Documente din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către O.E. autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;

Documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

De asemenea, clientul final are obligația de a asigura respectarea condițiilor tehnice pentru funcționare în siguranță a instalației de utilizare gaze naturale, prin:

înlocuirea racordului flexibil montat în instalația de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului;

înlocuirea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.

Ordinul 179/2015 poate fi consultat aici.

keyboard_arrow_up