Legislative

Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale

Începând cu data de 29.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale* care stabilește condițiile de utilizare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale de către cei care solicită accesul la sistem. Conform prevederilor din noul regulament:

I. Furnizorul de gaze naturale va intermedia relația ta cu operatorul sistemului de distribuție atunci când soliciți:

  1. accesul la sistemul de distribuție pentru un loc nou de consum
  2. suplimentarea capacității tehnice aprobate anterior pentru un loc de consum
  3. schimbarea furnizorului de gaze naturale
  4. modificarea unor elemente de natură tehnică
  5. modificarea unor elemente de natură administrativă

II. Poți avea acces la sistemul de distribuție numai dacă ai un contract de distribuție a gazelor naturale. Pentru obținerea acestui contract, va trebui să parcurgi următorii pași:

  1. să transmiți către operatorul sistemului de distribuție cererea și documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție sau pentru modificarea contractului de distribuție existent, în funcție de situația în care te afli. Cererea folosită va respecta modelul anexat regulamentului.
  2. să transmiți cererea, împreună cu documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, operatorului sistemului de distribuție prin oricare dintre următoarele modalități: poștă, fax, e-mail, online sau direct la sediul prevăzut cu registratură al distribuitorului.

În cazul în care ai un contract de furnizare care conține servicii reglementate, cererea menționată la punctul 1 va fi depusă de către furnizorul tău de gaze naturale și va fi însoțită de următoarele documente:

  • copia actului tău de identitate sau a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (în cazul persoanelor juridice)
  • documente din care să reiasă existența unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv
  • copia licenței de furnizare a gazelor naturale, în cazul în care solicitantul este furnizor de gaze naturale

Pentru mai mute informații cu privire la prevederile regulamentului vizitează anre.ro.

* Ordinul ANRE nr. 97/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale.

keyboard_arrow_up