Termeni și condiții Asigurare RCA din cadrul Aplicației MyENGIE

Termeni și condiții Asigurare RCA din cadrul Aplicației MyENGIE (“Termenii”) valabil la data de 01.06.2024.

Prin utilizarea secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație (astfel cum este aceasta definită mai jos) și prin acceptarea explicită a acestor termeni și condiții prin bifarea căsuței corespunzătoare, se consideră că Utilizatorul (astfel cum este acesta definit mai jos) a citit acest document, a înțeles conținutul acestuia și și-a dat acordul asupra clauzelor stipulate în el.

1. Definiții

Termenii utilizați în acest document sunt definiți astfel:

1.1. Utilizatorul secțiunii Asigurare RCA – orice utilizator al Aplicației care utilizează orice funcționalitate din secțiunea Asigurare RCA din cadrul Aplicației, indiferent dacă finalizează sau nu completarea formularului necesar pentru contractarea unei polițe de asigurare.

1.2. Polița de Asigurare, Polița de Asigurare RCA sau Polița RCA – o poliță de asigurare de tip RCA, disponibilă pentru a fi contractată în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației, conform ofertelor puse la dispoziție de către Broker, Utilizatorului, prin intermediul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație (astfel cum este aceasta definită mai jos);

1.3. Aplicația MyENGIE sau Aplicația – este o aplicatie informatica securizata, disponibilă pentru terminalele mobile cu sistem de operare iOS sau Android, care facilitează accesul la mai multe servicii printre care plata serviciului de parcare, vanzari diverse produse si servicii, promovare, dezvoltată și operată în mod exclusiv de Dezvoltatorul Aplicației (astfel cum este definit mai jos).

1.4. Asigurat – Utilizatorul deținător al unei Polițe de Asigurare emise de către un Asigurător (astfel cum este acesta definit mai jos), prin intermediul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație și pe baza ofertelor puse la dispoziție de către Broker;

1.5. Asigurător – persoană juridică română sau străină ori societatea mutuală, autorizată în condițiile Legii nr. 237/ 2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, să exercite activități de asigurare și ale cărei oferte sunt disponibile în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație, prin intermediul Brokerului. Nici Furnizorul Tehnic și nici Dezvoltatorul Aplicației nu garantează existența ofertelor anumitor Asigurători în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației, fiind disponibile ofertele pentru polițele RCA la care Brokerul are acces în baza relației sale contractuale cu fiecare Asigurător în parte;

1.6. Furnizorul Tehnic – înseamnă furnizorul fluxului de obținere de oferte de la Asigurători și/sau încheiere de Polițe de Asigurare disponibile în secțiunea “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației, în baza relației sale contractuale cu Brokerul, respectiv Timesafe SRL, persoană juridică română cu sediul în Voluntari, șoseaua Erou Iancu Nicolae 87-2F, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/1658/2016, cod fiscal RO 35968582;

1.7. Dezvoltatorul Aplicației – ENGIE Romania S.A., persoană juridică română cu sediul în București, Bd. Mărășești, nr. 4-6, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5447/2000, cod fiscal RO 13093222;

1.8. Broker – Renomia Insurance Reinsurance Broker SRL, entitate autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare – cod unic RBK 009/10.04.2003, conform informațiilor disponibile pe site-ul www.asfromania.ro.

2. Despre Broker și serviciile oferite

2.1. Polițele de Asigurare disponibile în urma utilizării secțiunii “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației sunt emise de către Asigurători, prin intermediul Brokerului.

2.2. Detaliile de corespondență a Brokerului în legătură cu Polițele de Asigurare: Strada Aristide Pascal 29-31 et 1, București, Sector 3, e-mail: office@renomia.ro, fax: 021 315 49 49, telefon: 021 313 83 9, adresa web: www.renomia.ro.

2.3. Activitatea principală a Brokerului este identificată în codul CAEN la poziția 6622 – Activități ale agenților și brokerilor de asigurări, fiind înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8010/1998, cod unic de înregistrare 10896391.

2.4. Brokerul deține experiență relevantă în domeniul principal de activitate, fiind activ de mai mult de 20 de ani pe această piață.

2.5. Prin intermediul secțiunii “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației, integrată cu ajutorul Furnizorului Tehnic, Brokerul pune la dispoziție Polițe de Asigurare RCA, respectiv asigurări obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, conform prevederilor Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

2.6. Brokerul are dreptul să colecteze primele aferente Polițelor de Asigurare, să plătească despăgubirile în numele Asigurătorilor, în moneda prevăzută în Polița de Asigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să emită documentele de asigurare în numele Asigurătorului.

3. Utilizarea secțiunii “Asigurare RCA” din MyENGIE

3.1. La prima utilizare a secțiunii “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației, Utilizatorul inserează, pe baza unui formular configurat din punct de vedere tehnic și al funcționalităților de către Furnizorul Tehnic, informațiile necesare pentru a recepționa ofertele Asigurătorilor prin intermediul Brokerului în secțiunea RCA din Aplicația MyENGIE. Aceste informații sunt necesare în mod exclusiv pentru transmiterea ofertelor de asigurare relevante de către Broker și încheierea Poliței de Asigurare, după caz. Utilizatorul are dreptul să revină asupra datelor completate înainte de transmiterea formularului completat în Aplicația MyENGIE către Broker și poate relua procesul de completare a formularului de oricâte ori până la emiterea Poliței de Asigurare aferente uneia dintre ofertele primite în Aplicație în urma completării formularului.

3.1.1 În măsura în care Utilizatorul are deja configurate informații cu privire la unul sau mai multe vehicule în cadrul altor secțiuni ale Aplicației MyENGIE, acestea vor fi afișate automat în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din MyENGIE. De asemenea, orice modificare adusă unui vehicul în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din MyENGIE va fi transmisă automat și în alte secțiuni ale Aplicației MyENGIE în legătură cu acel vehicul.

3.2. Informațiile introduse de către Utilizator sunt transmise de către Furnizorul Tehnic către Broker și, în baza acestora, Brokerul transmite – în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație, ofertele Asiguratorilor.

3.3. Ulterior recepționării ofertelor din partea Brokerului, prin intermediul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație, Utilizatorul are posibilitatea de a alege una dintre oferte, pe o perioadă de 6 luni sau de 12 luni. Ulterior alegerii, Utilizatorul va efectua plata sumei indicate în cadrul ofertei alese. Plata se poate realiza doar prin intermediul unui card înregistrat în MyENGIE, fie anterior acceptării ofertei prin intermediul altor funcționalități din Aplicație, fie la momentul acceptării ofertei. Prin apăsarea butonului “Plată”, Utilizatorul își dă acordul ca suma aferentă Poliței RCA indicată în cadrul ofertei alese să fie debitată de pe cardul prin intermediul căruia se efectuează plata.

3.4. După efectuarea plății, Utilizatorul primește o notificare de confirmare a acesteia în cadrul Aplicației. De asemenea, Utilizatorul primește, pe adresa de e-mail furnizată în cadrul procesului de emitere a Poliței de Asigurare RCA din Aplicație, un e-mail care reprezintă confirmarea emiterii Poliței RCA și conține toate datele comenzii lansate, alături de Polița de Asigurare emisă de către Asigurător, care este valabilă și poate fi utilizată de la data menționată în Polița de Asigurare, astfel cum aceasta a fost configurată în formularul completat de către Utilizator.

4. Activitatea și responsabilitatea Furnizorului Tehnic, a Brokerului, respectiv, a Dezvoltatorului Aplicației

Responsabilitatea Furnizorului Tehnic

4.1. Furnizorul Tehnic este responsabil pentru:

 1. funcționarea tehnică a formularului de obținere a informațiilor necesare pentru generarea unei oferte privind o Poliță de Asigurare;
 2. asigurarea transmiterii în mod securizat a informațiilor transmise de către Utilizator către Broker.

4.2. Astfel, Furnizorul Tehnic poate fi contactat de Utilizator numai în măsura în care Utilizatorul suspectează că securitatea informațiilor transmise prin intermediul secțiunii “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației a fost sau ar putea fi afectată în procesul de utilizare a secțiunii “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației, notificând de îndată Furnizorul Tehnic printr-un e-mail la adresa: datepersonale@pago.ro. Concomitent, Utilizatorul este responsabil să sisteze orice utilizare a secțiunii “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației până la remedierea suspiciunii, astfel cum aceasta este comunicată de către Furnizorul Tehnic direct către Utilizator.

4.3. Furnizorul Tehnic pune la dispoziția Utilizatorului, în cadrul Aplicației, toate informațiile primite de la Broker privind Ofertele de asigurare, pentru ca Utilizatorul să poată alege, în mod informat, Oferta care se potrivește cel mai bine cu nevoile sale.

4.4 Furnizorul Tehnic prelucrează solicitările Utilizatorilor în baza informațiilor transmise pentru generarea Ofertei de asigurare, care va fi ulterior disponibilă timp de 30 de zile în secțiunea “Asigurare RCA” din MyENGIE conform dispozițiilor legale aplicabile. Ofertele de asigurare vor fi disponibile ulterior transmiterii solicitărilor Utilizatorilor, în mod automat, către sistemele Brokerului.

4.4 Furnizorul Tehnic va înregistra data creării Ofertei de asigurare disponibile în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din MyENGIE, ora și elementele de identificare ale Utilizatorului configurate de acesta în Aplicația MyENGIE. Aceste informații sunt necesare pentru a putea soluționa eventualele probleme tehnice semnalate de către Utilizator sau Broker.

4.5 Furnizorul Tehnic, la indicațiile Brokerului, are dreptul să solicite Utilizatorului orice document și/sau informație suplimentară (față de cele deja existente despre Utilizator în cadrul secțiunii “Asigurare RCA”) necesare soluționării unei solicitări a Utilizatorului în legătură cu o ofertă privind Polița de Asigurare, prin folosirea datelor de identificare transmise de către Utilizator în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație. Totodată, având în vedere că secțiunea “Asigurare RCA” este menită să funcționeze în mod automatizat, există posibilitatea ca, in cadrul procesului de emitere a unei polițe de asigurare RCA, un Utilizator să nu poată finaliza solicitarea de Ofertă din motive independente de voința Furnizorului Tehnic, însă în baza informațiilor recepționate de acesta din partea Brokerului, fiind automat notificat în cadrul Aplicației în această situație, indicându-i-se și motivul pentru imposibilitatea finalizării solicitării de Ofertă.

4.6 În lipsa prezentării documentelor și informațiilor solicitate conform punctului anterior, Utilizatorul înțelege că Furnizorul Tehnic are dreptul de a limita, parțial sau total, utilizarea secțiunii “Asigurări” a Aplicației, secțiune ce nu poate fi funcțională în lipsa documentelor și informațiilor furnizate de Utilizator Furnizorului Tehnic la solicitarea inițială a Brokerului.

4.7 Dacă Brokerul nu poate emite Utilizatorului Polița de asigurare conform informațiilor transmise de către Utilizator, ori din cauza netransmiterii documentelor și informațiilor solicitate de către Furnizorul Tehnic Utilizatorului conform punctelor 4.6. – 4.7. de mai sus, Utilizatorul va fi notificat de către Furnizorul Tehnic, la momentul apariției uneia dintre situațiile de mai sus, direct în secțiunea “Asigurări” a Aplicației, în legătură cu neconformitatea sau lipsa documentelor și/sau informațiilor solicitate. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul nu poate pretinde emiterea unei Polițe de asigurare în lipsa rezolvării problemelor indicate pe parcursul completării datelor, în Aplicația MyENGIE.

4.8 Furnizorul Tehnic nu răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă Utilizatorului sau oricărui alt terț în numele și/sau pe seama căruia Utilizatorul are dreptul să utilizeze secțiunea “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației, rezultată în urma utilizării acestei secțiuni, orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, viruși sau orice alți factori similari.

Responsabilitatea Brokerului

4.9 Brokerul este în mod exclusiv responsabil de gestiunea Polițelor de asigurare emise cu ajutorul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație, ulterior emiterii acestora. În acest sens, în baza informațiilor puse la dispoziție de către Broker Furnizorului Tehnic, Utilizatorul va primi o informare pe e-mail și o notificare în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație, prin care i se va comunica că urmează expirarea Poliței de asigurare emise cu ajutorul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data expirării, precum și, după caz, i se vor comunica alte aspecte ce pot apărea necesare pe parcursul perioadei de valabilitate a Poliței de Asigurare.

Responsabilitatea Dezvoltatorului Aplicației

4.9. Dezvoltatorul Aplicației este responsabil pentru securitatea și funcționarea generală a Aplicației.

4.10 Dezvoltatorul Aplicației nu răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă Utilizatorului sau oricărui alt terț în numele și/sau pe seama căruia Utilizatorul are dreptul să utilizeze secțiunea “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației privind utilizarea acesteia, informațiil pe care cuprise sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, viruși sau orice alți factori similari.

5. Responsabilitatea Utilizatorului

5.1 Utilizatorul are obligația să citească acești Termeni, Politica de Prelucrare de către Furnizorul Tehnic și Broker a datelor cu caracter personal în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicația MyENGIE (politică disponibilă aici: Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor aplicației MyENGIE – ENGIE, precum și orice alte documente puse la dispoziția sa în legătură cu o Poliță de asigurare emisă în urma utilizării secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație, și să solicite detalii suplimentare în legătură cu acestea din partea Furnizorului Tehnic sau a Brokerului, după caz, prin intermediul funcționalității aferente din cadrul secțiunii “Asigurare RCA”.

5.2 Prin lansarea comenzii de obținere oferte, Utilizatorul mandatează Brokerul să îl reprezinte în relațiile cu Asigurătorii în vederea obținerii ofertelor solicitate și a emiterii Poliței, în cazul acceptării uneia dintre oferte. Astfel, Utilizatorul este responsabil pentru orice consecințe ale activității sale în legătură cu ofertele primite și, după caz, a Poliței emise.

5.3 În utilizarea secțiunii “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației, Utilizatorul are obligația să furnizeze numai date reale și conforme documentelor pe care le deține ori la care are acces, în vederea utilizării secțiunii “Asigurare RCA” din cadrul Aplicației. Utilizatorul este responsabil să ofere toate datele solicitate în cadrul secțiunii “Asigurare RCA”, care sunt necesare în vederea obținerii de oferte din partea Asiguratorilor, prin intermediul Brokerului.

5.4 Asiguratul înțelege și acceptă că nici Furnizorul și nici Dezvoltatorul Aplicației nu au nicio obligație față de Asigurat de a suporta vreuna din cheltuielile legate de denunțarea unilaterală de către Asigurat a Poliței de asigurare încheiate între Asigurat și Broker și că nu răspunde în niciun fel față de Asigurat în această situație.

5.5 Polițele obligatorii RCA NU se pot anula decât în cazurile prevăzute în mod expres de legile care guvernează regimul acestei forme de asigurare. Cu titlu informativ, mentionam vanzarea bunului asigurat, emiterea politelor pe baza unor date eronate sau existența a mai mult de o poliță de asigurare pentru același bun asigurat. Asiguratul este in mod exclusiv responsabil sa verifice in ce masura se afla intr-una sau mai multe dintre aceste situatii.

5.6 Utilizatorul declară că a luat la cunoștință de:

 1. prevederile cu privire la dreptul consumatorului de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar-bancar și conform Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți;
 2. condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor conform:
  • art. 23 pct. 2 din Regulamentul nr. 4/2016 – Entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F, după caz, au obligația să informeze consumatorii cu privire la faptul că entitatea căreia i se pot adresa este SAL-FIN (www.salfin.ro);
  • conform art. 23 pct. 3 din Regulamentul nr. 4/2016 – Entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F. nu pot refuza soluționarea litigiului în cadrul SAL-FIN în cazul în care consumatorul și-a exprimat în mod expres și voluntar opțiunea de soluționare (www.salfin.ro).

5.7 Utilizatorul este integral responsabil de informațiile transmise prin formularul completat în cadrul secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație. Dacă Polița de Asigurare a fost emisă, informațiile nu se mai pot modifica decât în situațiile prevăzute în capitolul 7(Condiții de returnare a Polițelor de asigurare de către Asigurat) din acești termeni. În acest caz, Asiguratul își asumă integral responsabilitatea pentru datele incorecte, care pot duce la o diferență de plată și chiar la invalidarea Poliței de Asigurare respective. În cazul apariției unor astfel de erori, Asiguratul își asumă obligația de a plăti diferențele de primă rezultate sau alte sume apărute ca rezultat al furnizării eronate a datelor de comandă a Poliței.

5.8 În cazul în care Utilizatorul sau Asiguratul are o reclamație, acesta o poate formula după cum urmează:

  1. În cazul unei reclamații cu privire la un aspect ce ține de responsabilitatea Dezvoltatorului (astfel cum este descrisă în acești Termeni), Informații Contact, Oferte Energie Electrică și Gaze – ENGIE
  2. În cazul unei reclamații cu privire la un aspect ce ține de responsabilitatea Furnizorului Tehnic (astfel cum este descrisă în acești Termeni), acesta o poate formula prin email la adresa ajutor@pago.ro
  3. În cazul unei reclamații cu privire la un aspect ce ține de responsabilitatea Brokerului (astfel cum este descrisă în acești Termeni), acesta o poate formula prin prin email la adresa secretariat@renomia.ro, iar dacă nu o poate soluționa astfel, acesta poate accesa secțiunea Petiții din cadrul website-ului https://www.asfromania.ro/.

6. Comunicarea între Utilizator și Broker

6.1 Cu excepția solicitărilor în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizorul Tehnic și Broker, pentru care se aplică prevederile referitoare la comunicări din cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibilă aici: Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor aplicației MyENGIE – ENGIE, orice comunicare efectuată în legătură cu utilizarea secțiunii “Asigurare RCA” din Aplicație trebuie să fie realizată prin poștă electronică la adresa de e-mail a Brokerului sau prin intermediul funcționalității aferente din cadrul secțiunii “Asigurare RCA” a Aplicației. În măsura în care comunicarea se referă la o problemă întâmpinată cu privire la secțiunea “Asigurare RCA”, Brokerul va putea solicita Utilizatorului detalii suplimentare cu privire la problema menționată, inclusiv fără limitare, Date cu caracter personal despre Utilizator.

6.2 Orice comunicare realizată conform art. 6.1. se consideră că a fost efectuată la momentul în care este primită de către destinatar. Comunicarea prin poștă electronică se consideră că a fost primită de către destinatar în ziua expedierii cu succes a comunicării. Expedierea se consideră nereușită dacă expeditorul primește un mesaj de nelivrare.

6.3 Brokerul se angajează să răspundă comunicării primite în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii acesteia tot prin poștă electronică la adresa de corespondență de pe care Utilizatorul a comunicat inițial către Broker.

7. Condiții de returnare a Polițelor de asigurare de către Asigurat

7.1 Brokerul are obligația ca, la solicitarea Asiguratului (care are dreptul de a transmite o astfel de solicitare, să corecteze și să retransmită către Utilizator Polița de asigurare emisă ce conține informații/date incorecte sau incomplete, în condițiile în care Utilizatorul a furnizat în formularul de comandă informații corecte și complete. În această situație, retransmiterea poliței corectate către Utilizator se va face pe cheltuiala Brokerului. În acest sens, Asiguratul va informa Brokerul despre această situație utilizând datele de contact puse la dispoziție de către Broker in cadrul Aplicației (adresa de contact, adresa e-mail, număr call center).

keyboard_arrow_up