Anunțuri demarare achiziții

Anunţ lansare procedură de achiziţie pentru: Contractrare servicii probe laborator de control nedistructiv si distructiv

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie ” Contractrare servicii probe laborator de control nedistructiv si distructiv, agrementat ISCIR, pentru probele sudate din OL si PEHD in vederea autorizarii/reautorizarii ISCIR a sudorilor OL si PEHD si confectionare OL” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 24 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache, email :  mariana.niculache@engie.com, până la data de 21.04.2021.

Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 21.04.2021.
De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 21.04.2021 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up