Anunțuri publice

Anunt public 12-02-2021

ENGIE ROMANIA SA pentru CUBIS SERGIU,  titular al  proiectului  ” EXTINDERE RETEA , BRANSAMENT GAZE NATURALE SI PRM ” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM GALATI fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul ” EXTINDERE RETEA , BRANSAMENT GAZE NATURALE SI PRM ” propus a fi amplasat in Comuna Vanatori , Sat Costi , Str. Poligonului , nr. 9A , Judet Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza  pot fi consultate pe site – ul  – A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet http:// apmgl.anpm.ro  la sectiunea  : Reglementari-Acordul de Mediu-Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pepagina de internet a APM GALATI pe adresa de  e-mail office@apmgl@anpm.ro  sau prin fax la nr. 0236/471009.

keyboard_arrow_up