Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE România, titular al proiectului Centrală electrică fotovoltaică (on-grid) pe acoperișul sediului ENGIE România din Galați, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evalauare a impactului asupra mediului pentru proiectul Centrală electrică fotovoltaică (on-grid) pe acoperișul sediului ENGIE România din Galați, propus a fi amplasat în județul Galați, Municipiul Galați, cod postal 800302, strada Regiment 11 Siret, nr. 46A.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări -> Acordul de Mediu -> Proiect decizie etapă de încadrare.

 

Observațiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galați pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

keyboard_arrow_up