Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE ROMANIA SA pentru CIUREA PARASCHIV, titular al proiectului EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT PRM anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT PRM , propus a fi amplasat in com. VANATORI, sat COSTI, str CATINEI NR 1T jud GALATI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari→Acordul de mediu →Proiect decizie etapa de incadrare.

Observaţiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up