Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE ROMANIA S.A., titular al proiectului Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare MP din PE 100 SDR 11 ce urmeaza a se desfasura in judetul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, strazile Bujorencii, Salcamilor, Aurelian Predescu, anunta publicul interesant asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, in zilele de lunivineri, intre 914, precum si pe siteul A.P.M. Valcea: www.apmvl.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

keyboard_arrow_up