Anunțuri publice

Anunt public 3 01-09-2020

SC ENGIE ROMANIA SA pentru Comuna Tulucesti, titular al proiectului Extindere retea  gaze naturale in sat Tulucesti, strada Calea Galati, comuna Tulucesti, judetul Galati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  Extindere retea  gaze naturale in sat Tulucesti, strada Calea Galati, comuna Tulucesti, judetul Galati , propus a fi amplasat in comuna Tulucesti, satul Tulucesti, str. Calea Galati, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul  A.P.M. Galati  la adresa de internet  http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea : Reglementari →Acordul de mediu →Drafturi acte de reglementare→Proiect decizie etapa de incadrare 2020 .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

keyboard_arrow_up