Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC

ENGIE ROMÂNIA SA-pentru PINTILIE TODERITA , titular al proiectului “EXECUŢIE LUCRĂRI DE EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE ŞI BRANŞARE CU POST REGLARE MĂSURARE STR. PĂDURII, MUNTENI, JUD. GALAŢI”–anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul  “EXECUŢIE LUCRĂRI DE EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE ŞI BRANŞARE CU POST REGLARE MĂSURARE STR. PĂDURII, MUNTENI, JUD. GALAŢI”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet  http//apmgl.anpm.ro la secţiunea : Reglementări –Acordul de mediu-Proiect decizie  etapa de încadrare.

Observaţiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009  în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului

keyboard_arrow_up