Anunțuri publice

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

TITULAR PROIECT ENGIE ROMANIA S.A. prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L., titular al proiectului, Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Împăratul Traian, Anghel Saligny, Neagră, Mare, Pietrei cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100SDR11”, anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Împăratul Traian, Anghel Saligny, Neagră, Mare, Pietrei cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100SDR11”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, străzile Împăratul Traian, Anghel Saligny, Neagră, Mare, Pietrei: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila

keyboard_arrow_up