Anunțuri demarare achiziții

Lansare procedură de achiziţie pentru: Servicii de spalatorie pentru autovehicule si utilaje

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie „ Servicii de spalatorie pentru autovehicule si utilaje” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 12 luni. 

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache, email:  mariana.niculache@engie.com, până la data de 04.10.2023.Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 04.10.2023.

 De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 04.10.2023 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up