Piața de energie

Piața de energie: schimbări legislative şi finanţarea independenţei energetice

Evoluţia preţurilor la gaz

În primele cinci luni ale anului curent, pe platforma Bursei Române de Mărfuri, datele tranzacțiilor arată că s-a înregistrat o diminuare a prețului pentru produsul cu livrare în ziua următoare la gazele naturale (PZU). În 2023, prețurile s-au situat într-un interval cuprins între 250 și 350 RON/MWh, în timp ce în 2024 au scăzut semnificativ, situându-se între 100 și 150 RON/MWh.

Evoluţia pieţei de energie electrică

În structura mixului energetic naţional se poate observa o stabilitate a surselor tradiţionale, precum nuclear şi gaz, o diminuare a ponderii energiei electrice produse pe bază de cărbune şi o contribuţie ȋn creştere a surselor regenerabile (solar/vânt).

Evoluția prețului pentru produsul cu livrare în ziua următoare (PZU) la energie electrică (tranzacții realizate pe platforma OPCOM) arată o atenuare a prețurilor în ultimele luni, dar în același timp, evidențiază o volatilitate crescută. Această volatilitate este determinată de caracterul intermitent al producției din resurse regenerabile, evoluția stării vremii și profilul de consum național.

România a ȋnregistrat o creştere substanţială a capacităţii instalate a prosumatorilor, de la aproape 0 MW la începutul anului 2022, până la un număr de peste 110.000 prosumatori şi 1442 MW putere instalată, la sfârşitul anului 2023, depăşind chiar nivelul capacităţii instalate ȋn centrala nucleară de la Cernavodă [1]. Dintre cei peste 110.000 de prosumatori, peste 15.000 sunt persoane juridice.[2]

Schimbări legislative

La 29 martie 2024, a intrat ȋn vigoare OUG nr.32/2024 pentru modificarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale. Conform acestui nou act normativ, plafoanele de preţ rămân neschimbate până la 31 martie 2025. ENGIE va factura, ȋn continuare, cel mai mic preţ ȋntre plafon, contract şi cost furnizor plus marjă.

Pentru ofertele publicate de furnizori cu livrare ȋn perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026, OUG nr. 32/2024 prevede obligația acestora de a avea achiziționată, la data elaborării ofertelor, o cantitate de energie electrică sau gaze naturale cel puțin egală cu 50% din consumul clienților finali. Securitatea energetică este, aşadar, prioritizată. ENGIE a acţionat şi va acţiona cu responsabilitate, ȋncercând să asigure securitatea ȋn aprovizionare, inclusiv prin investiţiile ȋn unităţi de producţie de energie din surse regenerabile, având ȋn portofoliu unităţi de producţie atât din sursă eoliană, cât şi din parcuri fotovoltaice.

OUG nr. 32/2024 creşte, de asemenea, pragul prosumatorilor care nu plătesc dezechilibre, mai exact cei ce dețin centrale electrice de energie regenerabilă, cu capacităţi instalate până la 400 kW/loc de consum.

Energie tot mai verde ȋn Europa

La nivel european, în ultimul trimestru al anului 2023, producția de energie electrică din surse eoliene a depășit-o pe cea din centralele pe cărbune. Companiile de utilități au generat un record de 193 TWh de electricitate din surse eoliene, în timp ce producția de la centralele pe cărbune a fost de 184 TWh. De asemenea, conform Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA), capacităţile de producţie a energiei regenerabile instalate în 2023 au crescut cu 50% comparativ cu 2022.[3]

Pentru a putea livra energie verde, tot mai mulți producători sau chiar și furnizori, se orientează către investiții în parcuri fotovoltaice sau eoliene. În luna ianuarie, ENGIE Romania a achiziționat un parc eolian cu o capacitate instalată de 80 MWp, situat în Chirnogeni, județul Constanța, de la Grupul EnerCap. Parcul eolian este estimat să producă aproximativ 180 GWh anual, suficient pentru 90.000 de gospodării. Cu această achiziție, ENGIE Romania aproape își va dubla capacitatea de producție de energie verde în România.

Mobilitate tot mai electrică ȋn România

În contextul prețurilor fluctuante ale combustibililor tradiționali, precum și al nivelului ridicat de poluare, mobilitatea electrică devine din ce în ce mai atractivă pe piața din România: în 2023, peste 1,1 milioane de autoturisme au fost înmatriculate în România, înregistrând o creștere de 3% față de anul anterior. Dintre mașinile nou înmatriculate, una din nouă a fost electrică, iar jumătate din noul parc auto a fost format din autovehicule electrice sau hibride.

Potrivit „Strategiei pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, publicată de Ministerul Mediului la finalul lunii noiembrie 2023, în România vor exista peste 30.000 de stații de încărcare a autovehiculelor electrice în 2030, din care aproape 3.000 vor fi de înaltă putere (cel puțin 50 kW).[4]

În prezent, ENGIE Romania oferă clienților B2B o soluție integrată de mobilitate electrică, prin pachetul e-XPLORE Business.

Finanţare prin Programul ElectricUP 2

În februarie a fost anunțată lansarea celei de-a doua ediții a programului Electric UP. Programul urmărește să susțină mediul de afaceri prin finanțarea proiectelor de investiții în dezvoltarea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu scopul de a asigura consumul propriu al energiei, dezvoltarea infrastructurii de transport pentru vehicule electrice și creșterea numărului de autovehicule electrice și electrice hibrid plug-in înmatriculate, precum și dezvoltarea consumului de energie termică produsă din surse de energie regenerabilă.

Prima ediție a programului s-a încheiat anul trecut, cu peste 1800 de contracte de finanțare semnate. Pentru ediția de anul acesta, Ministerul Energiei a anunțat acordarea un ajutor de minimis beneficiarilor în sumă maximă de 150.000 euro/beneficiar, respectiv maximum 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul de 25% fiind cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

ENGIE Romania sprijină consumatorii eligibili pentru acest program prin gestiunea achiziționării și instalării echipamentelor specifice: ElectricUP.

Programul de Finanțare pentru Eficiență Energetică în Industrie

Un program de finanțare în valoare de 62 de milioane de euro, adresat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din România. Acesta vizează investiții în echipamente specifice industriei pentru eficiență energetică, cum ar fi linii de producție, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente/sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, sisteme integrate de management al consumului de energie, etc. Obiectivul principal este implementarea a minimum 30 de proiecte de eficiență energetică în industrie, cu o reducere a emisiilor directe și indirecte cu 30%.

ENGIE este alături de partenerii săi și dorește să pună la dispoziția acestora cele mai bune soluții energetice, astfel încât să beneficieze de performanță crescută și de toate resursele necesare bunei desfășurări a activităților. ENGIE oferă o gamă variată de soluții pentru companii, de la servicii convenționale de furnizare a energiei, pâna la mijloace de producere a energiei verzi și sisteme complexe de electromobilitate, toate adaptabile nevoilor specifice de business.

keyboard_arrow_up