Soluțiile noastre

Soluții de eficienţă energetică pentru afacerea ta

Reducerea consumului și a risipei de energie este un obiectiv strategic al oricărei politici energetice, fie aceasta internaţională sau naţională.

Pentru atingerea obiectivului de reducere a consumului de energie cu cel putin 32,5% până în 2030, stabilit de Uniunea Europeană în pachetul “Energie curată pentru toţi europenii”, eficienţa energetică se află pe primul plan.

Măsurile de eficienţă energetică sunt recunoscute tot mai mult nu doar ca un mijloc de a ajunge la aprovizionarea sustenabilă cu energie, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a îmbunătăţi securitatea aprovizionării, ci și ca mijloc de promovare a competitivităţii în Uniunea Europeană. Soluţiile de eficienţă energetică se aplică pe întregul lanţ de conversie a energiei: de la explorarea și producerea resurselor, până la utilizarea finală în industrie, clădiri, retail și transporturi.

Acţiuni precum îmbunătăţirea eficienţei echipamentelor și a proceselor de reducere a consumului, programele educaţionale care vizează încurajarea utilizării energiei regenerabile și procesele de reutilizare contribuie la folosirea raţională a energiei.

Beneficiile soluțiilor de eficiență energetică:

 • Identificarea consumurilor neperformante și a pierderilor
 • Optimizarea consumurilor prin operare și monitorizare la distanță
 • Oferirea unor soluții tehnice potrivite pentru fiecare aplicație
 • Asigurarea unei perioade de amortizare a echipamentelor
 • Reducerea riscului accidentelor de muncă

Prima etapă către strategia globală de gestionare a energiei pentru companii este realizarea auditului energetic, definit ca fiind obligatoriu o dată la 4 ani de legislaţia de specialitate (Legea 121/2014, cu modificările și completările ulterioare) pentru companiile din România care sunt înregistrate ca operatori economici și care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol, cu excepţia IMM-urilor.

Ce soluții de eficiență energetică vă oferă ENGIE Romania?

 • Audit energetic care reprezintă primul pas în procesul de eficientizare energetică a unei companii şi constă în investigarea completă a modului în care se consumă energia şi în identificarea soluţiilor specifice de reducere a costurilor energetice.
 • Soluții de trecere din rețeaua de joasa tensiune, în rețeaua de medie tensiune accesibile oricărui consumator de energie electrică care este conectat intr-o linie de joasă tensiune , cu utilizarea echipamentelor adecvate de transformare a nivelului de tensiune. O astfel de soluție realizează o reducere substanțială la factura de energie electrică.
 • Sistemele de măsurare şi monitorizare a utilităţilor sunt soluții complexe de management energetic având scopul principal de a măsura, identifica și optimiza consumurile energetice ale unei companii prin utilizarea de instrumente hardware (senzori, contoare etc.) și instrumente software (programe specializate de management energetic).
 • Sistemele de cogenerare și trigenerare produc energie electrică și căldură/frig recuperată sub formă de apă caldă. Convertirea gazelor sau a altor combustibili în energie electrică, termică și frig în propria locație elimină costurile și pierderile de distribuție a energiei electrice fiind un mod economic și ecologic de a folosi căldura.
 • Soluțiile de iluminat de tip LED reprezintă unele dintre cele mai rapide, simple și eficiente modalități de reducere a consumului de energie și de economisire. ENGIE poate furniza soluții complete de iluminare cu LED-uri, de la evaluarea inițială a amplasamentului până la instalarea și monitorizarea permanentă, indiferent de domeniul de activitate.
 • Facility management reprezintă un sistem complex de administrare, mentenanță și operare a clădirilor.

Perspectiva ENGIE cu privire la eficiența energetică este axată pe construirea unei soluţii personalizate, fie că este vorba despre o clădire de birouri, un parc industrial sau o companie de producție care operează procese intens consumatoare de energie.

ENGIE oferă clienţilor consultanţă specializată și recomandă soluţii personalizate pentru monitorizarea și optimizarea consumului de energie adaptate nevoilor specifice ale fiecărui business.

Cu soluţiile ENGIE, clienţii beneficiază de maximizarea profitului afacerii prin reducerea cheltuielilor cu energia (combustibil, electricitate, energie termică sau apă), dar și a a cheltuielilor de exploatare şi mentenanţă.

keyboard_arrow_up