Soluțiile noastre

Soluții de eficienţă energetică pentru afacerea ta

Reducerea consumului și a risipei de energie este un obiectiv strategic al oricărei politici energetice, fie aceasta internațională sau națională.

Pentru atingerea obiectivului de reducere a consumului de energie cu cel puțin 32,5% până în 2030, stabilit de Uniunea Europeană în pachetul “Energie curată pentru toți europenii”, eficiența energetică se află pe primul plan.

Măsurile de eficiență energetică sunt recunoscute tot mai mult nu doar ca un mijloc de a ajunge la aprovizionarea sustenabilă cu energie, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a îmbunătăți securitatea aprovizionării, ci și ca mijloc de promovare a competitivității în Uniunea Europeană. Soluțiile de eficiență energetică se aplică pe întregul lanț de conversie a energiei: de la explorarea și producerea resurselor, până la utilizarea finală în industrie, clădiri, retail și transporturi.

Acțiuni precum îmbunătățirea eficienței echipamentelor și a proceselor de reducere a consumului, programele educaționale care vizează încurajarea utilizării energiei regenerabile și procesele de reutilizare contribuie la folosirea rațională a energiei.

Beneficiile soluțiilor de eficiență energetică:

  • Identificarea consumurilor neperformante și a pierderilor
  • Optimizarea consumurilor prin operare și monitorizare la distanță
  • Oferirea unor soluții tehnice potrivite pentru fiecare aplicație
  • Asigurarea unei perioade de amortizare a echipamentelor
  • Reducerea riscului accidentelor de muncă

Prima etapă către strategia globală de gestionare a energiei pentru companii este realizarea auditului energetic, definit ca fiind obligatoriu o dată la 4 ani de legislația de specialitate (Legea 121/2014, cu modificările și completările ulterioare) pentru companiile din România care sunt înregistrate ca operatori economici și care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol, cu excepția IMM-urilor.

Ce soluții de eficiență energetică vă oferă ENGIE Romania?

  • Audit energetic care reprezintă primul pas în procesul de eficientizare energetică a unei companii și constă în investigarea completă a modului în care se consumă energia și în identificarea soluțiilor specifice de reducere a costurilor energetice.
  • Sistemele de măsurare și monitorizare a utilităților sunt soluții complexe de management energetic având scopul principal de a măsura, identifica și optimiza consumurile energetice ale unei companii prin utilizarea de instrumente hardware (senzori, contoare etc.) și instrumente software (programe specializate de management energetic).
  • Sistemele de cogenerare și trigenerare produc energie electrică și căldură/frig recuperată sub formă de apă caldă. Convertirea gazelor sau a altor combustibili în energie electrică, termică și frig în propria locație elimină costurile și pierderile de distribuție a energiei electrice fiind un mod economic și ecologic de a folosi căldura.
  • Soluțiile de iluminat de tip LED reprezintă unele dintre cele mai rapide, simple și eficiente modalități de reducere a consumului de energie și de economisire. ENGIE poate furniza soluții complete de iluminare cu LED-uri, de la evaluarea inițială a amplasamentului până la instalarea și monitorizarea permanentă, indiferent de domeniul de activitate.
  • Facility management reprezintă un sistem complex de administrare, mentenanță și operare a clădirilor.

Perspectiva ENGIE cu privire la eficiența energetică este axată pe construirea unei soluții personalizate, fie că este vorba despre o clădire de birouri, un parc industrial sau o companie de producție care operează procese intens consumatoare de energie.

ENGIE oferă clienților consultanță specializată și recomandă soluții personalizate pentru monitorizarea și optimizarea consumului de energie adaptate nevoilor specifice ale fiecărui business.

Cu soluțiile ENGIE, clienții beneficiază de maximizarea profitului afacerii prin reducerea cheltuielilor cu energia (combustibil, electricitate, energie termică sau apă), dar și a a cheltuielilor de exploatare și mentenanță.

keyboard_arrow_up