Legislative Noutăți

Noile măsuri de sprijin dedicate persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețului la energie

Începând cu data de 08.12.2022 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 166/2022 care prevede o serie de măsuri de sprijin acordate persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețului la energie. Sprijinul acordat este în valoare de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și va fi inclus pe cardul de energie.

Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS).

Sprijinul este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe:

  • 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023;
  • 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023.

Sumele necesare plăţii sprijinului pentru compensarea preţului la energie vor fi virate în contul Poștei Române, începând cu luna februarie 2023, respectiv începând cu luna septembrie 2023 (pentru cea de a doua tranșă), pe baza listei de beneficiari emise de MMSS şi a cardurilor de energie.

Cu ajutorul acestui card se pot face plăți către furnizorii de energie prin serviciul de mandat poștal sau prin aplicația pusă la dispoziție de către Poșta Română. Pentru efectuarea plăților, trebuie prezentate documente justificative (facturi/contract) din care să reiasă contravaloarea sumelor de achitat. Sumele alocate celor două tranșe nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi folosite în alte scopuri decât plata facturilor de energie.

Pentru a fi eligibil pentru cardul de energie trebuie să te încadrezi în una din următoarele categorii:

  • Pensionarii cu vârsta mai mare sau egală cu 60 de ani, cu un venit mai mic sau egal cu 2.000 de lei;
  • Pensionarii de invaliditate, indiferent de vârstă, cu un venit mai mic sau egal cu 2.000 de lei;
  • Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu un venit mai mic sau egal cu 2.000 de lei;
  • Familiile cu alocație de susținere, indiferent de venit;
  • Familiile/persoanele care beneficiază de ajutor social, indiferent de venit.

Venitul net al fiecărui coabitant al unui loc de consum nu trebuie să depășească 2.000 de lei.

Îți recomandăm să verifici dacă ești eligibil pentru această măsură și să utilizezi cardul de energie pentru a beneficia de acest sprijin.

Pentru mai multe detalii despre schema de sprijin/modelele de documente, poți consulta secțiunea Întrebări Frecvente aici Ordonanța de Urgență și celelalte acte normative ulterioare emise de autorități aici.

keyboard_arrow_up