Plafonarea prețurilor la energie
în perioada 1 aprilie 2022- 31 august 2023

Ordonanța de Urgență nr. 27/2022 (cu completările și modificările ulterioare) prevede care sunt măsurile aplicabile clienților de energie electrică și gaze naturale. Aceste măsuri sunt implementate în continuare cu susținerea furnizorului tău, ENGIE, și au ca scop protejarea clienților finali de efectele măririi prețurilor de vânzare a energiei.

priority_high

IMPORTANT:
În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 a fost valabilă schema de sprijin pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie, conform Ordonanței de Urgență nr. 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare).

Selectează categoria de client în care te încadrezi și află care este
schema ta de sprijin în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023.

1

CARE SUNT BENEFICIILE MELE?

Prin măsurile prevăzute de OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), poți beneficia de plafonarea prețurilor de energie electrică și gaze naturale în perioada 01.04.2022 – 31.08.2023. Deși compensarea facturilor nu mai este valabilă pentru nicio categorie de client, prin actualele măsuri vor beneficia mai mulți clienți de plafonarea prețurilor la energie, conform noii scheme de sprijin. Ca și până acum, nu este necesar să ne transmiți informații sau documente.

2

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul plafonat de gaze naturale pentru clienții casnici este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus). Acest lucru înseamnă că furnizorul tău nu va putea depăși această valoare atunci când îți va emite facturile de gaze naturale. Prețul se va aplica pentru toți clienții de gaze naturale, indiferent de consumul acestora, până la data de 31 august 2023.

3

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ?

Prețul plafonat de energie electrică pentru clienții casnici se va aplica în funcție de consumul mediu lunar din anul 2021.

Astfel, prețul final facturat este maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 kWh și 100 kWh inclusiv.

Pentru clienții al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100,01 kWh și 300 kWh inclusiv prețul este calculat astfel:

 • maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus), în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2022;
 • maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus), pentru un consum lunar de maximum 255 kWh pentru perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023. Consumul de energie electrică ce depășește 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022.

Pentru clienții cu un consum mediu lunar realizat la locul de consum, în anul 2021, care depășește 300 kWh/lună, prețul final facturat nu va fi plafonat și va fi stabilit de fiecare furnizor, conform prevederilor de la art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare).

Prețul final facturat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023 va avea întotdeauna valoarea cea mai mică dintre prețul plafonat (în funcție de categoria de client și istoricul de consum din anul 2021), prețul din contractul de furnizare în vigoare și prețul calculat în baza costului mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți și a prevederilor OUG nr. 27/2022.

4

DIN CE ESTE COMPUS PREȚUL FINAL FACTURAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul final facturat de gaze naturale este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție care este stabilită lunar, conform condițiilor prevăzute la art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componenta de furnizare, în valoare de 0,012 lei/kWh* (respectiv 3,8% din prețul final), ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, conform condițiilor prevăzute la art. 4 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție, transport și înmagazinare aferente gazelor naturale;
 • componenta reprezentată de TVA, mai precis 19% din prețul final.

Prețul final facturat de gaze naturale va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție (producție locală, import, înmagazinare), însă nu va putea depăși valoarea de 0,31 lei/kWh (TVA inclus) aferentă prețului plafonat la gaze naturale pentru clienții casnici.

*În cazul furnizării de ultimă instanță, componenta de furnizare este în valoare de 0,0135 lei/kWh (respectiv 4% din prețul final).

5

DIN CE ESTE COMPUS PREȚUL FINAL FACTURAT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ?

Prețul final facturat de energie electrică este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție (energia activă) care este stabilită lunar, conform condițiilor prevăzute la:
  • art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 300 kWh;
  • art. 6 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 depășește 300 kWh;
 • componenta de furnizare, în valoare de 0,073 lei/kWh, ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, conform condițiilor prevăzute la art. 4 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport a energiei electrice;
 • componentele reprezentate de taxe, accize și contribuții, inclusiv contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe bază cererii de energie termică utilă și contravaloarea certificatelor verzi aferente producției de energie din surse regenerabile;
 • componenta reprezentată de TVA, mai precis 19% din prețul final.

Prețul final facturat de energie electrică va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție, însă nu va putea depăși valorile prețurilor plafonate la energie electrică pentru clienții casnici.

info
 • Clienții care au deja în contractul de furnizare un preț sub valoarea celui plafonat vor beneficia în continuare de prețul actual, până la finalul perioadei de valabilitate a ofertei.
 • În situația reînnoirii ofertelor aferente contractelor în derulare și pentru clienții noi ENGIE, noile prețuri vor lua în considerare structura costurilor şi așa cum este prevăzut în OUG 27/2022, vor fi aplicate preţurile plafonate de energie valabile în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023.In continuare, prețul final facturat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023 va avea întotdeauna valoarea cea mai mică dintre prețul plafonat (în funcție de categoria de client și istoricul de consum din anul 2021), prețul din contractul de furnizare în vigoare și prețul calculat în baza costului mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți și a prevederilor OUG nr. 27/2022
 • În cazul clienților de energie electrică care:
  • nu se încadrează în tranșele de consum întrucât au avut un consum mediu lunar, în 2021, de peste 300 kWh, dar se încadrează în aceste tranșe cu consumul din anul 2022,
  • s-au racordat la sistemul de distribuție începând cu 1 ianuarie 2022,
  furnizorii vor emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare a consumului facturat anterior, corespunzător perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe. Prețul final utilizat pentru calculul acestei facturi de regularizare va fi stabilit în funcție de încadrarea în noua tranșă de consum a locului de consum.
priority_high

IMPORTANT: În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 a fost valabilă schema de sprijin pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie, conform Ordonanței de Urgență 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare).

Întrebări frecvente

Cum pot afla care este consumul meu mediu lunar de energie electrică realizat în anul 2021?

Pentru a consulta consumul mediu lunar facturat în anul 2021, poți accesa contul online, secțiunea Istoric facturi. Aici îți recomandăm să selectezi perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 și să consulți valorile din Grafic consum (realizat în baza consumului facturat: citit, autocitit sau estimat). Pentru determinarea cantității efectiv consumate în anul 2021, ENGIE va lua în calcul consumul mediu lunar realizat la locul de consum, în anul 2021.


Mai este necesar să transmit indexul autocitit?

În continuare este foarte importantă transmiterea lunară a indexului autocitit. În acest fel, fiecare client se asigură că plătește consumul efectiv realizat, nu cel estimat. Mai multe detalii despre transmiterea indexului pot fi aflate aici.

Totodată, este important să iei în calcul și implementarea unor măsuri de eficiență energetică.

 • Pentru energie electrică: înlocuirea echipamentelor consumatoare de energie electrică cu unele care au un grad ridicat de eficiență, instalarea unor dispozitive inteligente care permit controlarea acestora și folosirea becurilor LED pentru sistemul de iluminat.
 • Pentru gaze naturale: instalarea unui termostat inteligent, înlocuirea centralei termice vechi și izolarea locuinței.

Ce modificări a adus legea nr. 206/2022?

Prevederile Legii nr. 206/2022 care modifică și completează OUG nr. 27/2022 se aplică pentru facturile emise în baza consumului înregistrat începând cu perioada 14 iulie 2022 și nu se vor aplica retroactiv.

Astfel, clienţii finali casnici de gaze naturale și energie electrică (care au avut în 2021 un consum mediu lunar de până la 300 kWh/loc de consum) sunt facturați de către fiecare furnizor cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre:

 • prețul final plafonat prevăzut la art. 1 din OUG nr. 27/2022;
 • prețul din contractul de furnizare în vigoare;
 • prețul final calculat conform prevederilor OUG nr. 27/2022.

Pentru acești clienți facturile sunt emise de fiecare dată luând în calcul cel mai mic preţ dintre cele trei enumerate mai sus, iar acestea pot fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

Clienţii finali de energie electrică care au avut în 2021 un consum mediu lunar de peste 300 kWh/loc de consum facturarea de către fiecare furnizor urma prevederile de mai jos:

 • prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022 (cu completările și modificările ulterioare) adică în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție;
sau
 • prețul din contractul de furnizare energie electrică în vigoare, dacă acesta este mai mic decât prețul calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022.

Pentru acești clienți emiterea facturilor ia în calcul de fiecare dată cel mai mic preţ dintre cele două enumerate mai sus, acestea putând fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

1

CARE SUNT BENEFICIILE ASOCIAŢIEI PE CARE O REPREZINT?

Față de prima schemă de sprijin aprobată prin OUG nr. 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare), prin actuala schemă de sprijin prevăzută in OUG nr.27(cu completările și modificările ulterioare), asociațiile de proprietari vor beneficia doar de plafonarea prețurilor de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023. Deși compensarea facturilor nu mai este valabilă pentru nicio categorie de client, de această dată vor beneficia mai mulți clienți de plafonarea prețurilor la energie, conform noii scheme de sprijin.

2

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul plafonat de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus). Acest lucru înseamnă că furnizorul tău nu va putea depăși această valoare atunci când îți va emite facturile de gaze naturale. Prețul se va aplica pentru toți clienții casnici de gaze naturale (inclusiv cei care fac parte din asociații de proprietari), indiferent de consumul acestora, până la data de 31 august 2023.

3

CARE ESTE VALOAREA PREŢULUI PLAFONAT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ?

Prețul plafonat de energie electrică pentru clienții casnici (inclusiv cei care fac parte din asociații de proprietari) se va aplica în funcție de consumul mediu lunar din anul 2021.

Astfel, prețul final facturat este maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 kWh și 100 kWh inclusiv.

Pentru clienții al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100,01 kWh și 300 kWh inclusiv prețul este calculat astfel:

 • maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus), în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2022;
 • maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus), pentru un consum lunar de maximum 255 kWh pentru perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023. Consumul de energie electrică ce depășește 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare).

Pentru clienții cu un consum mediu lunar realizat la locul de consum, în anul 2021, care depășește 300 kWh/lună, prețul final facturat nu va fi plafonat și va fi stabilit de fiecare furnizor, conform prevederilor de la art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare).

În cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalaţie comună cu un singur contor de măsurare, pentru încadrarea în tranşele de consum, consumul fiecărui proprietar se determină prin împărţirea consumului total al asociaţiei de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (8), la 12, respectiv la numărul de luni de consum şi la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.

Astfel, pentru calculul aferent fiecărui spaţiu locativ din condominiu, consumul energie electrică se determină prin împărţirea consumului total anual al asociaţiei de proprietari/locatari la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.

Pentru ca asociația de proprietari pe care o reprezinți să beneficieze de plafonarea prețurilor de energie electrică, este necesar să ne trimiți un formular din care să reiasă numărul spațiilor locative, pe unul dintre canelele de contact de mai jos. Modelul este disponibil aici.

4

DIN CE ESTE COMPUS PREȚUL FINAL FACTURAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul final facturat de gaze naturale este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție, care este stabilită lunar, conform condițiilor prevăzute la art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componenta de furnizare, în valoare de 0,012 lei/kWh* (respectiv 3,8% din prețul final), ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, conform condițiilor prevăzute la art. 4 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție, transport și înmagazinare aferente gazelor naturale;
 • componenta reprezentată de TVA, mai precis 19% din prețul final.

Prețul final facturat de gaze naturale va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție (producție locală, import, înmagazinare), însă nu va putea depăși valoarea de 0,31 lei/kWh (TVA inclus) aferentă prețului plafonat la gaze naturale pentru clienții casnici.

*În cazul furnizării de ultimă instanță, componenta de furnizare este în valoare de 0,0135 lei/kWh (respectiv 4% din prețul final).

5

DIN CE ESTE COMPUS PREȚUL FINAL FACTURAT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ?

Prețul final facturat de energie electrică este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție (energia activă) care este stabilită lunar, conform condițiilor prevăzute la:
  • art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 300 kWh;
  • art. 6 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 depășește 300 kWh;
 • componenta de furnizare, în valoare de 0,073 lei/kWh, ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, conform condițiilor prevăzute la art. 4 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport a energiei electrice;
 • componentele reprezentate de taxe, accize și contribuții, inclusiv contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe bază cererii de energie termică utilă și contravaloarea certificatelor verzi aferente producției de energie din surse regenerabile;
 • componenta reprezentată de TVA, mai precis 19% din prețul final.

Prețul final facturat de energie electrică va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție, însă nu va putea depăși valorile prețurilor plafonate la energie electrică pentru clienții casnici.

info
 • Clienții care au deja în contractul de furnizare un preț sub valoarea celui plafonat vor beneficia în continuare de prețul actual, până la finalul perioadei de valabilitate a ofertei.
 • În situația reînnoirii ofertelor aferente contractelor în derulare și pentru clienții noi ENGIE, noile prețuri vor lua în considerare structura costurilor şi așa cum este prevăzută în OUG nr. 27/2022, vor fi aplicate prețurile de plafonate de energie valabile în perioada 01 septembrie 2022 – 31 augst 2023.
 • În cazul clienților de energie electrică care:
  • nu se încadrează în tranșele de consum întrucât au avut un consum mediu lunar, în 2021, de peste 300 kWh, dar se încadrează în aceste tranșe cu consumul din anul 2022,
  • s-au racordat la sistemul de distribuție începând cu 1 ianuarie 2022,

  furnizorii vor emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare a consumului facturat anterior, corespunzător perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe. Prețul final utilizat pentru calculul acestei facturi de regularizare va fi stabilit în funcție de încadrarea în noua tranșă de consum conform a locului de consum.

priority_high

IMPORTANT:
În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 a fost valabilă schema de sprijin pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie, conform Ordonanței de Urgență 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare).

Întrebări frecvente

Cum pot afla care este consumul meu mediu lunar de energie electrică realizat în anul 2021?

Pentru a consulta consumul mediu lunar facturat în anul 2021, poți accesa contul online, secțiunea Istoric facturi. Aici îți recomandăm să selectezi perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 și să consulți valorile din Grafic consum (realizat în baza consumului facturat: citit, autocitit sau estimat). Pentru determinarea cantității efectiv consumate în anul 2021, ENGIE va lua în calcul consumul mediu lunar realizat la locul de consum, în anul 2021.


Asociațiile de proprietari vor beneficia de plafonarea prețurilor de energie?

Da, conform OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare), plafonarea prețurilor de energie electrică și gaze naturale se aplică și clienților casnici care fac parte din condominii, asociații de proprietari, asociații de locatari și cartiere de tip rezidențial.

În cazul prețului plafonat la energie electrică trebuie să se respecte încadrarea în cele 2 tranșe de consum prezentate mai sus. Așadar, în cazul clienților casnici care fac parte dintr-o asociație de proprietari racordată la sistemul de distribuție printr-o instalație comună cu un singur contor, consumul mediu lunar realizat în anul 2021 va fi calculat prin împărțirea consumului total al asociației de proprietari înregistrat în anul 2021 la numărul de luni (12) și la numărul de spații locative care fac parte din respectiva asociație.

Pentru ca asociația de proprietari pe care o reprezinți să beneficieze de plafonarea prețurilor de energie electrică, este necesar să ne trimiți un formular din care să reiasă numărul spațiilor locative, pe unul dintre canelele de contact de mai jos. Modelul este disponibil aici.


Ce modificări a adus legea nr. 206/2022?

Prevederile Legii nr. 206/2022 care modifică și completează OUG nr. 27/2022 se aplică pentru facturile emise în baza consumului înregistrat începând cu perioada 14 iulie 2022 și nu se vor aplica retroactiv.

Astfel, clienţii finali casnici de gaze naturale și energie electrică (care au avut în 2021 un consum mediu lunar de până la 300 kWh/loc de consum) sunt facturați de către fiecare furnizor cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre:

 • prețul final plafonat prevăzut la art. 1 din OUG nr. 27/2022;
 • prețul din contractul de furnizare în vigoare;
 • prețul final calculat conform prevederilor OUG nr. 27/2022.

Pentru acești clienți facturile sunt emise de fiecare dată luând în calcul cel mai mic preţ dintre cele trei enumerate mai sus, iar acestea pot fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

Clienţii finali de energie electrică care au avut în 2021 un consum mediu lunar de peste 300 kWh/loc de consum facturarea de către fiecare furnizor urma prevederile de mai jos:

 • prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022 (cu completările și modificările ulterioare) adică în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție;

sau

 • prețul din contractul de furnizare energie electrică în vigoare, dacă acesta este mai mic decât prețul calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022.

Pentru acești clienți emiterea facturilor ia în calcul de fiecare dată cel mai mic preţ dintre cele două enumerate mai sus, acestea putând fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

1

CARE SUNT BENEFICIILE MELE?

Clienţii noncasnici beneficiază de plafonarea preţurilor la energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 august 2023, în conditíile OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare).

2

CARE ESTE PREŢUL PLAFONAT PENTRU GAZE NATURALE?

Ȋn perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023, preţul plafonat la gaze naturale pentru clienţii noncasnici menţionati mai jos este de maximum maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus). Următoarele categorii de clienți noncasnici beneficiază de prețul plafonat aferent consumului de gaze naturale:

 • clienții noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 este de cel mult 50.000 MWh;
 • producătorii de energie termică.

Clienții noncasnici cu un consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 mai mare de 50.000 MWh beneficiază de un preţ final facturat stabilit de către fiecare furnizor în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022.

3

CARE ESTE PRETUL PLAFONAT LA ENERGIE ELECTRICǍ?

În perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2022, prețul plafonat la energie electrică pentru clienții noncasnici este de maximum 1 leu/kWh (TVA inclus, cu excepția categoriilor de clienți de mai jos:

 • clienții noncasnici care au beneficiat de prevederile OUG nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021;
 • operatorii economici a căror activitate specifică este producerea de energie electrică. Prosumatorii nu sunt considerați producători de energie electrică în sensul art. 1 din OUG nr. 27/2022.

Potrivit prevederilor OUG nr. 119/2022, clienţii noncasnici vor beneficia în perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023 de plafonarea preţurilor aferente consumului de energie electrică, astfel încât, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin (1) din OUG nr. 27/2022;
 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la punctul anterior, respectiv art. 1 alin. 1 lit. d) din OUG nr. 27/2022 cu modificarile ulterioare. Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1) din același act normativ;
 • pentru beneficiarii de mai sus, care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul de 85% se aplică la consumul realizat lunar.

Conform OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare) prețul final facturat în perioada 01.09.2022 – 31.08.2023 va avea întotdeauna valoarea cea mai mică dintre prețul plafonat (stabilit conf. art. 1 din OUG 27/2022), prețul din contractul de furnizare în vigoare și prețul calculat în funcție de costul mediu de achiziție conform prevederilor OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare).

Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)-e), care nu au depus solicitarea însoțită de declarația pe propria răspundere în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 119/2022, precum și cei înființați după data de 1 septembrie 2022 beneficiază de prevederile OUG nr. 119/2022, începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.

Modelul este disponibil aici și ne poate fi transmis prin intermediul formularului de contact online disponibil la adresa engie.ro/contact, alegând subiectul “Colectare declarație pe proprie răspundere instituții/operatori economici” sau prin intermediul canalului de comunicare stabilit de prevederile contractului dumneavoastră privind furnizarea energiei electrice.

În perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, pentru clienţii noncasnici de energie electrică care nu beneficiaza de plafonare, preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

 1. componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 27/2022.
 2. componenta de furnizare de 73 lei/MWh, stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4 din OUG nr. 27/2022.
 3. componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2022, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei electrice.
 4. componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.
4

DIN CE ESTE COMPUS PREȚUL FINAL FACTURAT PENTRU GAZE NATURALE?

Prețul final facturat pentru gaze naturale este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție care este stabilită lunar conform condițiilor prevăzute la art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componenta de furnizare în valoare de 0,012 lei/kWh*, ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, conform condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate, stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție, transport și înmagazinare gaze naturale;
 • componentele reprezentate de taxe și contribuții, respectiv accize și TVA.

Prețul final facturat de gaze naturale va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție (producție locală, import, înmagazinare), însă nu va putea depăși valoarea de 0,37 lei/kWh (TVA inclus) aferentă prețului plafonat pentru clienții noncasnici menționați mai sus.

*În cazul furnizării de ultimă instanță, componenta de furnizare este în valoare de 0,0135 lei/kWh (respectiv 4% din prețul final).

5

DIN CE ESTE COMPUS PREŢUL FINAL FACTURAT PENTRU ENERGIE ELECTRICǍ?

Prețul final facturat pentru energie electrică este format din următoarele componente:

 • componenta de achiziție (energia activă) care este stabilită lunar conform condițiilor prevăzute la art. 3 din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componenta de furnizare în valoare de 0,073 lei/kWh, ce reprezintă costul ENGIE Romania pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, conform condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din OUG nr. 27/2022 (cu modificările și completările ulterioare);
 • componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport a energiei electrice;
 • componentele reprezentate de taxe, contribuții, accize și TVA, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe bază cererii de energie termică utilă și contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.
info
 • Plafonarea prețului la gaze naturale și energie electrică se aplică și clienților care s-au racordat la sistemul de distribuție după data de 1 ianuarie 2022 și se încadrează în prevederile nr. 27/2022 (cu completările și modificările ulterioare).
priority_high

IMPORTANT:
În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 a fost valabilă schema de sprijin pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie, conform Ordonanței de Urgență 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare).

Întrebări frecvente

Cum pot afla care este consumul meu mediu lunar de gaze naturale realizat în anul 2021?

Pentru a consulta consumul mediu lunar facturat în anul 2021, poți accesa contul online, secțiunea Istoric facturi. Aici îți recomandăm să selectezi perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 și să consulți valorile din Grafic consum (realizat în baza consumului facturat: citit, autocitit sau estimat). Pentru determinarea cantității efectiv consumate în anul 2021, ENGIE Romania va lua în calcul consumul mediu lunar realizat la locul de consum, în anul 2021.


Cum pot optimiza consumul de energie?

Măsurile de eficiență energetică care contribuie la optimizarea consumului și la îmbunatățirea performanței companiei:

 • pentru gaze naturale: soluții tehnice de optimizare a consumului de gaze naturale pornind de la monitorizarea fluxurilor energetice sau recuperarea gazelor arse la cazanele existente;
 • pentru energie electrică: adoptarea unor soluții de management energetic care includ sistemele de măsurare și monitorizare a consumului de energie, sistemele de cogenerare și trigenerare sau soluții de iluminat de tip LED

Mai este necesară completarea și transmiterea anumitor documente?

Da. Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)-e) din OUG nr. 119/2022 trebuie sa depuna solicitarea însoțită de declarația pe propria răspundere în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței pentru a beneficia de schema de sprijin. Aceste documente trebuie transmise și de către benficiarii mai sus menționați, înființați după data de 1 septembrie 2022. Prevenderile ordonanței de urgență se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.

Modelul este disponibil aici și ne poate fi transmis prin intermediul formularului de contact online disponibil la adresa engie.ro/contact, alegând subiectul “Colectare declarație pe proprie răspundere instituții/operatori economici” sau prin intermediul canalului de comunicare stabilit de prevederile contractului dumneavoastră privind furnizarea energiei electrice.


Ce modificări a adus legea nr. 206/2022?

Potrivit prevederilor din Legea nr. 206/2022, începând cu data de 14 iulie 2022, clienţii finali noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 este de cel mult 50.000 MWh/loc de consum sunt facturați de către fiecare furnizor cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre:

 • prețul final plafonat de maximum 0,37 lei/kWh (cu TVA inclus) prevăzut la art. 1, alin. (2) din OUG nr. 27/2022;
 • prețul din contractul de furnizare gaze naturale în vigoare;
 • prețul final calculat conform prevederilor OUG nr. 27/2022. Acesta va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție (producție locală, import, înmagazinare), însă fără a depăși valoarea de 0,37 lei/kWh (TVA inclus).

Astfel, pentru emiterea facturii de gaze naturale va fi luat în calcul, în fiecare lună, cel mai mic preţ dintre cele trei enumerate mai sus, iar acestea pot fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

Clienţii finali noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 este de peste 50.000 MWh/loc de consum sunt facturați de către fiecare furnizor cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre:

 • prețul din contractul de furnizare gaze naturale în vigoare;
 • prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022. Acesta va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție (producție locală, import, înmagazinare).

Astfel, pentru emiterea facturii de gaze naturale va fi luat în calcul, în fiecare lună, cel mai mic preţ dintre cele două enumerate mai sus, iar acestea pot fi consultate în Anexa de preţ transmisă împreună cu factura.

Clienţii finali noncasnici de energie electrică exceptaţi de la plafonare, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (8), sunt facturați de către fiecare furnizor în conformitate cu prevederile art.5, alin (4), cu un preț care reprezintă valoarea minimă dintre:

 • prețul din contractul de furnizare energie electrică în vigoare;
 • prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022. Acesta va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție pentru întregul portofoliu de clienți al ENGIE Romania, cost ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție (producție locală sau import).

Astfel, pentru emiterea facturii de energie electrică va fi luat în calcul, în fiecare lună, cel mai mic preţ dintre cele două enumerate mai sus, iar acestea pot fi consultate în Anexa de preţ, care este transmisă împreună cu factura.

Prevederile Legii nr. 206/2022 nu se vor aplica retroactiv, ci doar pentru facturile de gaze naturale/energie electrică emise în baza consumului înregistrat în perioada 14 iulie 2022 – 31 august 2023.

keyboard_arrow_up