Call Center

Disponibil Luni - Vineri În intervalul orar 08:30 - 19:00

Plătește online

Sigur şi rapid, plăteşti online factura ENGIE fără să te autentifici în cont.

Agenția online

Agenţia online este platforma ENGIE unde puteţi transmite indexul autocitit, vizualiza istoricul facturilor şi al consumului, puteţi plăti factura online şi nu numai.

Descarcă aplicaţia

Viața înseamnă dinamism! Acum nu mai ai grija facturilor, plăților și transmiterii indexului autocitit: le ai pe toate în aplicația mobilă engiemobile.  

Utile

Aici poţi accesa rapid cele mai importante informaţii despre factură, modalităţi de plată sau alte subiecte de interes pentru tine.  

Urgenţe gaze

Anunţă orice defecţiune tehnică a instalaţiei de gaze naturale la numerele de telefon:
021 9281 - Număr unic la nivel naţional 0800 877 778 - TelVerde
Acces rapid

Legislative

Legislative

Ord. ANRE nr. 27/2020

Începând cu data de 01.04.2020 a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate.Prin Ordin ANRE nr. 27/2020 sunt stabilite unele măsuri cu privire Ia furnizarea gazelor naturale Ia clienții casnici, în perspectiva eliminării prețurilor reglementate pentru această categorie de clienți finali. Ordin se aplică în relația dintre furnizorii de gaze naturale și clienții casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial.Pentru mai multe informații click aici.
1 aprilie 2020
Legislative

Eşti client casnic şi ai un contract de furnizare gaz în piaţa liberă?

Te informăm că potrivit prevederilor art. 61 pct. 13 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prerogarea unor termene, care a intrat în vigoare la data de 29 decembrie 2018, art. 174 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, a fost completat cu alin. , care prevede:

Clienţii casnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea reglementată”.

Conform noilor reglementări clienții casnici au dreptul de a  beneficia de furnizare reglementată, care va fi asigurată de către Furnizorul ce desfășoară activitatea de furnizare reglementată la locul de consum, la un preţ stabilit de ANRE .Astfel, în cazul în care locul tău de consum este în zona de distribuţie a operatorului  Distrigaz Sud Reţele şi alegi să te întorci la furnizarea reglementată, vei beneficia de următoarele preţuri reglementate:Categorii%20consumatori%20finali%20conecta%C5%A3i%20%C3%AEn%20sistemul%20de%20distribu%C5%A3ie,Pre%C8%9B%20gaz%20cu%20servicii%20de%20transport%20incluse%20,Tarif%20distribu%C8%9Bie%20ENGIE%20,Pret%20furnizare%20ANRE%20Lei%2FMWh%20|C.1.%20Cu%20un%20consum%20anual%20mai%20mic%20de%20280%20MWh,93.68,31.49,125.17|C.2.%20Cu%20un%20consum%20anual%20%C3%AEntre%20280%20MWh%20%C5%9Fi%202.800%20MWh,93.68,29.66,123.34|C.3.%20Cu%20un%20consum%20anual%20%C3%AEntre%202.800%20MWh%20%C5%9Fi%2028.000%20MWh,93.68,28.27,121.95
30 ianuarie 2019
Legislative

Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale

Începând cu data de 29.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale* care stabilește condițiile de utilizare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale de către cei care solicită accesul la sistem. Conform prevederilor din noul regulament: I. Furnizorul de gaze naturale va intermedia relația ta cu operatorul sistemului de distribuție atunci când soliciți:
 1. accesul la sistemul de distribuție pentru un loc nou de consum
 2. suplimentarea capacităţii tehnice aprobate anterior pentru un loc de consum
 3. schimbarea furnizorului de gaze naturale
 4. modificarea unor elemente de natură tehnică
 5. modificarea unor elemente de natură administrativă
II. Poți avea acces la sistemul de distribuție numai dacă ai un contract de distribuţie a gazelor naturale. Pentru obținerea acestui contract, va trebui să parcurgi următorii pași:
 1. să transmiți către operatorul sistemului de distribuție cererea şi documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuţie sau pentru modificarea contractului de distribuţie existent, în funcție de situația în care te afli. Cererea folosită va respecta modelul anexat regulamentului.
 2. să transmiți cererea, împreună cu documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale, operatorului sistemului de distribuție prin oricare dintre următoarele modalităţi: poștă, fax, e-mail, online sau direct la sediul prevăzut cu registratură al distribuitorului.
În cazul în care ai un contract de furnizare care conține servicii reglementate, cererea menționată la punctul 1 va fi depusă de către furnizorul tău de gaze naturale și va fi însoțită de următoarele documente:
 • copia actului tău de identitate sau a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
 • documente din care să reiasă existența unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv
 • copia licenţei de furnizare a gazelor naturale, în cazul în care solicitantul este furnizor de gaze naturale
Pentru mai mute informații cu privire la prevederile regulamentului vizitează anre.ro. * Ordinul ANRE nr. 97/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale.
9 noiembrie 2018
Legislative

Facilități puse la dispoziție clienților vulnerabili

Facilităţile asigurate de către ENGIE Romania clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse, extras din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016 publicat în Monitorul Oficial. Conform Ordinului ANRE nr. 29, secţiunea a 2-a, art. 8 – clientul vulnerabil este clientul casnic care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
 1. a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;
 2. b) la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiţii speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.
Art. 8 – Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse, facilităţile financiare şi modalităţile de implementare a acestora sunt stabilite de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale. Art. 8 – Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt stabilite de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale. Art. 9 – Tipurile de facilităţi asigurate clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse sunt următoarele:
 1. a) ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale acordate de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi;
 2. b) facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.
Art. 9 – Tipurile de facilităţi asigurate, în mod gratuit, clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt următoarele:
 1. a) asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relaţii cu clienţii prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;
 2. b) la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare;
 3. c) la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contrast cu cea a fondului;
 4. d) la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul şi operatorul convin ca relaţia cu acesta să se desfăşoare prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită în scris de titularul locului de consum.
11 octombrie 2016
Legislative

Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale

Începând cu data de 28 iunie 2016 a intrat în vigoare Ordinul nr. 29/2016 care stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale pentru clienţil finali de gaze naturale, precum şi pentru furnizorii de gaze naturale şi operatorii economici, titulari de licenţe de operare, pentru asigurarea condiţiilor necesare furnizării de gaze naturale la locurile de consum ale clienţilor finali . Pentru mai multe detalii click aici.
28 iunie 2016
Legislative

Procedură servicii tehnice ale instalațiilor de gaze naturale

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 179/2015, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face, în baza:

Contractului de prestări servicii, încheiat cu un operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei ;

Notificării trimise de Furnizorul de gaze naturale, în acest caz, ENGIE Romania*;

Documentației tehnice ce a stat la baza execuției instalației de utilizare a gazelor naturale, avizată de către O.S. sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz**.

*Notificarea se va transmite de către Furnizor, în acest caz, ENGIE Romania, clientului final, din oficiu, în situațiile de scadență a verificării/reviziei periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care se realizează la 2 ani pentru verificare, respectiv 10 ani pentru revizie, cu minim 60 de zile înainte de data scadentă de verificare/revizie.

Notificarea poate fi solicitată furnizorului de gaze naturale și la cererea clientului final și/sau în situația în care a trecut o perioada mai mare de 6 luni de la întreruperea utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale și/sau dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare.

** În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică, acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul O.E. cu care a încheiat contractul de prestări servicii, o copie a acesteia de la O.S. sau de la O.E. autorizat de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei care a executat inițial instalaţia de utilizare.

Dacă O.S. sau O.E. autorizat A.N.R.E. care a executat inițial instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică sau aceasta nu corespunde cu tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de la locul de consum, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui O.E. care deţine autorizaţie A.N.R.E. pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, conform Ordinului nr. 179/2015, art. 6, pct-ele 6),7),8).   ]

Important!

Notificarea este un document care trebuie păstrat de clientul final în vederea realizării verificării/reviziei periodice de către operatorul economic autorizat A.N.R.E. 

Notificarea conține informații despre ultima verificare/revizie periodică realizată și despre numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse în funcțiune.

Clientul final are obligația să efectueze verificările/reviziile tehnice atât ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale individuale, cât și a celor comune, exclusiv prin intermediul unui O.E. autorizat de A.N.R.E., în baza unui contract de prestări servicii, până la data scadentă a verificării/reviziei, iar nerespectarea acestor obligații conduce la asumarea răspunderii clientului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 179/2015.

Lista operatorilor economici autorizați A.N.R.E. poate fi consultată aici.

Menționăm că pentru efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice, alături de documentele specificate la punctele 1,2,3, clientului final are obligația de a prezenta O.E. și alte documente, după caz:

Documente din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către O.E. autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;

Documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

De asemenea, clientul final are obligația de a asigura respectarea condițiilor tehnice pentru funcționare în siguranță a instalației de utilizare gaze naturale, prin:

înlocuirea racordului flexibil montat în instalaţia de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului;

înlocuirea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.

Ordinul 179/2015 poate fi consultat aici.

12 ianuarie 2016
Legislative

Informare privind factura de furnizare gaze naturale

GDF SUEZ Energy România revine la modalitatea de transmitere lunară a facturii, începând cu facturile emise după data de 26 octombrie 2015. În ambele modalități de transmitere a facturilor - anterioară și actuală - cantităţile de gaze naturale facturate, inclusiv cele estimate, sunt determinate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 77/2009, astfel: 2 luni de consumuri estimate , urmate de o lună de regularizare consum, o dată la 3 luni . Vă reamintim că aveţi posibilitatea de a transmite lunar indexul autocitit aferent consumului de gaze naturale în condiţiile şi la termenele precizate pe factură, prin următoarele modalităţi gratuite:
 1. în contul dumneavoastră din Agenţia online, care poate fi accesat de la orice calculator sau dispozitiv mobil, cu conexiune la Internet;
 2. în aplicaţia mobilă engiemobile.ro, care poate fi descărcată din Apple Store șiGoogle Play;
 3. prin apel telefonic la 0800 800 200.
Vă mulțumim. Echipa GDF SUEZ Energy România ___________________________________________________________________________________________ Activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale către clienţii casnici este realizată în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale. Mai jos, regăsiţi extrase din Ordinul ANRE nr. 77/2009:
 • ANEXA 2A, care reglementează printre altele, modalitatea de determinare a consumului de gaze naturale facturate:
“Art. 4 – Cantităţile de gaze naturale furnizate consumatorului se stabilesc lunar, în conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform Anexei nr. 2, program prevăzut în contractul de furnizare. Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor. Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării contravalorii serviciului de furnizare reglementată, se determină în următoarea ordine de prioritate: a) prin citire de către personalul împuternicit de către furnizor; b) prin autocitire; c) pe baza cantităţilor prevăzute în Programul de consum. Art. 5. – Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementată, facturate lunar, se face pe baza indexului echipamentului de măsurare, citit o dată la 3 luni.”
 •  ANEXA 2 care reglementează programul de consum:
“Art. 1. – Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantităţilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturării cantităţilor de energie estimate lunar. Prin excepţie de la prevederile alin. , consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor. Art. 2. – În cazul în care consumul înregistrat prin citire este mai mic decât consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare.”
26 octombrie 2015